Ail-lansio’r cyfnodolyn Llên Cymru

07/12/2017

Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd prif gylchgrawn academaidd Cymru yn ymwneud â llenyddiaeth Gymraeg yn cael ei ail-lansio ar ei newydd wedd ar y 12fed o Ragfyr.

Ers ei sefydlu yn 1950, mae Llên Cymru wedi cyfrannu at y drafodaeth feirniadol ar lenyddiaeth Gymraeg gan gyhoeddi ymdriniaethau academaidd o’r radd flaenaf. Gyda chyhoeddi rhifyn 40 o dan olygyddiaeth Dr Siwan Rosser, yr Athro Sioned Davies, Dr Dylan Foster Evans, Dr Rhiannon Marks, Dr Llion Pryderi Roberts a Dr Lisa Sheppard, dyma brawf bod y cyfnodolyn yn parhau i gyfrannu at ysgolheictod Cymraeg gan wthio’r ffiniau trwy ofyn cwestiynau dyrys am lenyddiaeth Gymraeg o bob cyfnod.

 

Dywedodd Dr Siwan Rosser: “Rydym yn falch iawn, fel Ysgol a Phrifysgol, i fod yn gartref i’r cyfnodolyn pwysig hwn. Edrychwn ymlaen yn fawr at ddenu cynulleidfa newydd i Llên Cymru wrth ei ail-lansio mewn print ac ar-lein. Mewn cyfnod cyfnewidiol a chyffrous i’r Gymraeg, mae hi’n fraint cael cefnogi a hyrwyddo ysgolheictod sydd yn datblygu ein dealltwriaeth ddeallusol o’n llenyddiaeth a’n diwylliant.”

 

Ail-lansio

 

Bydd rhifyn 40 yn cael ei ail-lansio ar y cyd â seminar ymchwil Dr Dylan Foster Evans, ‘Y tu hwnt i ddwyieithrwydd – y diwydiant treftadaeth a’r Gymraeg’, am 5.15yh yn ystafell 0.36, Adeilad John Percival, Prifysgol Caerdydd, ar nos Fawrth y 12fed o Ragfyr. Mae croeso cynnes i bawb alw draw, lle bydd cyfle i danysgrifio a thrafod y cylchgrawn hynod hwn dros baned a mins pei!

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru