Yr Urdd yn cyhoeddi partneriaeth newydd gyda'r Trinity College

Wrth i’r system gofrestru ar gyfer cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed 2018 agor yr wythnos hon, mae Urdd Gobaith Cymru yn falch o gyhoeddi partneriaeth newydd, gyffrous gyda’r bwrdd arholi rhyngwladol Trinity College London.

Golyga’r bartneriaeth y bydd Trinity College yn cynnwys testunau’r Urdd fel darnau gosod ar gyfer eu harholiadau canu unigol. Mae’r arholiad yn gofyn i ddisgyblion baratoi tair cân, a gall un o’r caneuon hynny fod yn ddarn testun yr Urdd.

 

Dywedodd Llio Maddocks, Trefnydd Cynorthwyol Eisteddfod yr Urdd, “Mae’r bartneriaeth yn ddatblygiad cyffrous iawn a fydd yn galluogi cystadleuwyr yr Urdd i ddefnyddio’r darn y maen nhw wedi ei ddysgu ar gyfer yr Eisteddfod fel rhan o arholiad canu. Er enghraifft, yn 2018 bydd unawd Bl.2 ac iau yn gymwys ar gyfer arholiad Cychwynnol Trinity, ac Unawdau 3-4 a 5-6 yn gymwys ar gyfer Arholiad Gradd 3 ac unawdau uwchradd hyd at 25 oed yn gymwys am raddau 4 i 8.

 

“Un o brif amcanion Eisteddfod yr Urdd yw rhoi llwyfan i dalentau plant a phobl ifanc Cymru ac mae’r bartneriaeth hon yn brawf o safon y darnau sy’n cael eu perfformio ar lwyfan yr Urdd ac yn cynnig yr opsiwn i’r cystadleuwyr ddatblygu eu doniau ymhellach ac ennill cymwysterau sy’n cael eu cydnabod yn rhyngwladol.”

 

Ansawdd

 

Trinity College fydd yn graddio’r caneuon ac ychwanegodd Chris Locke, Rheolwr Cyffredinol Trinity College London, UK & Ireland, “Mae Trinity College London yn cydnabod bod yr ansawdd a’r safon a ddisgwylir ar lwyfan yr Urdd yn gydnaws â gofynion arholiad canu Trinity. I gydfynd gyda’n hethos o hyblygrwydd mewn arholiadau ac annog ymgeiswyr i fanteisio ar eu cryfderau, roedd cynnig darnau cystadlaethau Eisteddfod yr Urdd mewn arholiadau yn gam naturiol i ni.”

 

“Rydym yn cydnabod pwysigrwydd yr iaith Gymraeg ac wrth ein boddau y bydd nifer o gyfansoddwyr o Gymru yn cael eu cynrychioli yn arholiadau Trinity drwy’r bartneriaeth hon.”

 

O’r 8fed o Ragfyr, bydd modd cofrestru ar-lein i gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd 2018 drwy wefan yr Urdd urdd.cymru/cofrestru. Ceir rhestr o’r caneuon all gael eu defnyddio ar gyfer y gwahanol raddau ar wefan Trinity College London a rhestr lawn o destunau Eisteddfod yr Urdd 2018 ar wefan yr Urdd.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru