Y Cymry yn ffafrio cerdyn Nadolig

30/11/2017

Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae ymchwil newydd yn dangos bod yn well gan y Cymry dderbyn cerdyn Nadolig na neges destun neu ebost yn dymuno Hwyl yr Ŵyl.

Er gwaetha’r holl dechnoleg a’r ffyrdd amryw sydd bellach ar gael i anfon neges yn ystod y tymor ewyllys da, mae’r mwyafrif ohonom – 84% - dal yn ysu i dderbyn cerdyn Nadolig trwy’r post.

 

Mae 60% o Gymry yn dal i gredu mai anfon cerdyn Nadolig yw’r ffordd fwyaf addas o anfon cyfarchion yn ystod y Nadolig. Ac mae 12% yn cyfaddef y bydden nhw wedi eu siomi petai rhywun yn anfon neges atynt ar y cyfryngau cymdeithasol yn hytrach na cherdyn yn y post.

 

Mae Elen Jones o Borthcawl yn prynu ei chardiau Nadolig o siop Oxfam yn flynyddol. “Mae gen i ffrindiau, teulu a chydweithwyr sydd ddim ar y cyfryngau cymdeithasol ac yn hoffi’r broses draddodiadol o anfon a derbyn cerdyn, ac mae’n rhaid i mi barchu hynny,” meddai Elen.

 

“Dwi’n hoffi mynd i Oxfam i gael fy nghardiau dwyieithog a gwybod fy mod yn cyfrannu at elusen bwysig ar adeg pwysig o’r flwyddyn. Mae dewis da o gardiau i’w cael yn Oxfam, rhai traddodiadol a modern, a ieithoedd gwahanol hefyd sy’n bwysig i mi. A dwi’n edrych ymlaen i eistedd wrth y tân gyda gwydriad wrth sgwennu fy negeseuon bob blwyddyn. Mae’n ddefod erbyn hyn.”

 

Mae cardiau Nadolig dwyieithog ar gael yn siopau Oxfam ledled Cymru.

 

Hoff o draddodiadau

 

Meddai Fee Gilfeather, Pennaeth Profiad Cwsmer Oxfam a gomisiynodd yr ymchwil: “Pan mae’n dod at gyfnod y Nadolig rydym ni’n hoff o’n traddodiadau ac mae’r ymchwil yma’n dangos ein bod ni’n gytun pan mae’n dod ar gardiau Nadolig hefyd. Does dim curo neges bersonol wedi ei sgwennu â llaw. Ac wrth gwrs mae’r cardiau Nadolig hefyd yn addurniadau wedi iddynt gael eu hongian adref.

 

“Yn wahanol i rai cardiau Nadolig elusenol, mae’r holl elw sy’n cael ei wneud wrth werthu cardiau Nadolig Oxfam yn mynd at achos da – taclo tlodi yma yng Nghymru ac ar draws y byd.”

 

Ar gyfartaledd mae pobl ledled Prydain yn anfon 23 cerdyn bob blwyddyn, ac yn treulio 45 munud yn eu hysgrifennu nhw. Roedd un o bob pedwar ledled Prydain hefyd yn dweud eu bod yn defnyddio’r cerdyn Nadolig fel cyfle i anfon negeseuon hirach gan adrodd hanes y flwyddyn wrth deulu a ffrindiau nad ydynt yn eu gweld mor aml a hynny.

 

Ond nid yw pawb yn profi ysbryd yr Ŵyl; mae’r ymchwil hefyd yn dangos bod 7% o Gymry wedi cael gwared ar ffrind ar y cyfryngau cymdeithasol am iddynt beidio anfon neges Nadoligaidd atynt!

 

Ychwanegodd Mrs Gilfeather o Oxfam: “Eleri eto mae siopau Oxfam yn llawn o gardiau Nadolig prydferth sydd wedi eu dewis yn ofalus ar eich cyfer – ar gyfer pob pwrs a phob chwaeth – rhai doniol a rhai cywrain.

 

“Y llynedd roedd elw gwerthiant cardiau Nadolig Oxfam yn ddigon i helpu plant oedd yn dioddef o ddiffyg maeth yn Niger. Bellach mae dŵr glân a saff yn llifo trwy eu cymunedau, er mwyn sicrhau bod y plant hyn yn tyfu’n iach am flynyddoedd i ddod.

 

 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru