Penodi cadeirydd newydd i Urdd Gobaith Cymru

28/11/2017

Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Dyfrig Davies o Landeilo yw Cadeirydd newydd mudiad ieuenctid Urdd Gobaith Cymru yn dilyn cyfnod Tudur Dylan Jones wrth y llyw.

Yn wreiddiol o Gastell Newydd Emlyn yn nyffryn Teifi, mae Dyfrig bellach yn byw gyda’i deulu yn ardal Llandeilo Bu’n athro uwchradd am ychydig flynyddoedd cyn mynd i weithio i fyd y cyfryngau. Erbyn hyn, mae’n uwch gynhyrchydd a rhan berchennog o gwmni Telesgop yn Abertawe sy’n cynhyrchu rhaglenni teledu ar gyfer S4C, Channel 4, a BBC a hefyd rhaglenni radio a deunyddiau dysgu dwyieithog i Lywodraeth Cymru.

 

Mae wedi bod ynglwm â’r Urdd ers blynyddoedd. Dechreuodd gystadlu pan oedd yn ifanc iawn gan gystadlu’n gyson ac erbyn hyn yn feirniad llefaru a llên. Tan ei benodiad roedd Dyfrig yn Gadeirydd ar Fwrdd Eisteddfod yr Urdd.

 

Gan ymateb i’w benodiad, dywedodd,“Dw i’n ei ’styried hi’n fraint ond hefyd yn gyfrifoldeb mawr. Diolch didwyll i Tudur Dylan am ei waith rhagorol dros y blynyddoedd. Wrth edrych tua’r dyfodol, dw i’n edrych ymlaen at gydweithio gyda Sian Lewis ein Prif Weithredwr newydd – mae’n gyfnod cyffrous i’r mudiad.”

 

Mwy o gyfleoedd

 

Ychwanegodd, “Yn bennaf oll dw i am weld mwy a mwy o gyfleoedd i’n haelodau. Bydd dathlu canmlwyddiant yr Urdd yn 2022 yn garreg filltir pwysig ynghyd â sicrhau partneriaethau fydd yn gallu ymestyn ffiniau ein gwaith wrth i ni chwarae rhan bwysig yn nod y Llywodraeth i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg.”

 

Mae Dyfrig Davies yn olynu Tudur Dylan Jones yn y Gadeiryddiaeth. Wedi cyfnod o bum mlynedd fel Cadeirydd y Mudiad, bydd Tudur Dylan yn parhau i fod yn Ymddiriedolwr a dywedodd, “Hoffwn ddiolch i holl staff a gwirfoddolwyr y Mudiad am eu gwaith diflino yn ystod fy nhymor fel Cadeirydd, a dymunaf yn dda i Sian Lewis wrth y llyw fel Prif Weithredwr yn arwain yr Urdd i'r blynyddoedd cyffrous sydd o'n blaenau.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru