Wedi cael digon o fwyta twrci? Beth am Burgers Buan Cartref

28/12/2011

Categori: Bwyd

Diolch i Sioned Mills - Sgwennu Llefenni am y Blog yma:

 

Unwaith eto, dwi heb fod yn blogio ers sbel, ymddiheuriade! Ond, mae’r dyddiadur bwyd dal yma er mod i ddim ddigon dewr i gyhoeddi llawer, fel esiampl mae na drychineb pobi go iawn yn dod yn y post nesa!

 

Dyma nhw y burgers cartref, post anhymorol arnai ofn, ond blasus tu hwnt. Sori o flaen llaw i’r llysieuwyr sy’n darllen, sgipiwch y post yma.

 

Heno benderfynon ni hitio’r eidion cyn y wledd Nadolig. Mae hyn i gyd wedi imi wedi cael blas go iawn ar burgers di’w coginio yn eitha amrwd yn Gourmet Burger Kitchen  yn y brifddinas (mae na ddau gangen!). Mae’r rhai yn GBK yn ddrud, felly mae’r rhain yn symls symls a rhesymol iawn i’w gwneud efo briwgig o’r Co-Op neu o Will Lloyd ym Machynlleth wrth gwrs!


 

I fwydo 6 – yndi mae hi’n Ddolig!

  • 2 Bwys o friwgig (mins)
  • Un winionsyn mawr wedi’i falu yn y blender
  • 4 tafell o fara sych (hen stwff ddigon da), hefyd yn y blender
  • 2 wy
  • Persli ffres
  • Llwy fwrdd yr un o saej a theim
  • Llwy fwrdd o halen crensiog di’w falu (rhagor os oes blas) a llwyth o bupr du
  • Sblash dda iawn o Saws Caerwrangon (Worcester Sôs)
  • Fflêcs chilli os da chi awydd o’n boeth!

Cymysgwch popeth mewn bowlen fawr a joiwch y sgwelcho – yna cymryd llond dwrn a’i wasgu yn patty o fwrger (dwi di joio rhai tewion a’u coginio yn rare… iam iam!)

Ffriwch heb olew mewn padell boeth, yn fflipio’r burgers a theimlo fel eich bod yn America yn y 50au.


 

Gweinwch efo bap fara ffresh meddal, a relish – neu fel da ni di neud cyn ‘Dolig ma, efo chips pys, bara garlleg ac, am ryw reswm, selsig bach! Syml iawn, a bwyd bob dydd hawdd, hannerwch y cynwysion os na da chi’n bwydo llond trol o deulu.