Rali yn cefnogi annibyniaeth i Gatalonia

27/10/2017

Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae mudiad YesCymru sy’n ymgyrchu dros annibyniaeth i Gymru, yn cynnal Rali Genedlaethol yng Nghaerdydd am 2pm ddydd Sadwrn yma i ddatgan cefnogaeth i bobl Catalwnia, i gefnogi democratiaeth ac i wrthwynebu trais.

Dywedodd Iestyn ap Rhobert, Cadeirydd YesCymru, a fydd yn arwain y rali: “Mae’r trais a ddioddefodd etholwyr heddychlon Catalwnia gan heddlu arfog Sbaen yn hollol annerbyniol yn yr Ewrop fodern. Prif bwrpas y trais oedd rhwystro hawl ddemocrataidd pobl Catalunya i benderfynu eu dyfodol eu hunain. Bydd y rali yn gyfle i bobl Cymru ddatgan yn glir ein bod yn cefnogi pobl Catalwnia, ein bod yn cefnogi democratiaeth a’n bod ni’n gwrthwynebu trais.”

 

Ers y refferendwm mae dau o arweinwyr y gymdeithas sifig yng Nghatalwnia wedi eu carcharu gan wladwriaeth Sbaen, ac mae Llywodraeth Sbaen yn paratoi i ddiddymu Senedd Catalwnia ac i orfodi etholiadau o’r newydd. Bydd Prif Gynrychiolydd Llywodraeth Catalwnia i’r Deyrnas Gyfunol, Sergi Marcén, yn siarad yn y Rali.

 

Dywedodd Mr. Marcén: “Hoffwn ddiolch i holl bobl Cymru sydd wedi dangos eu cefnogaeth dwymgalon i bobl Catalwnia. Diolch am glywed ein lleisiau. Gwerthoedd Ewropeaidd yw’n gwerthoedd ni. Dyna pam fod yr hyn sy’n digwydd yng Nghatalwnia yn effeithio ar bawb yn Ewrop a phawb sydd o blaid democratiaeth. Rydym yn argyhoeddedig mai amddiffyn hawliau a rhyddid yw pwrpas sylfaenol ac ysbryd y gyfraith, ond mae arweinwyr dau o brif fudiadau annibyniaeth cymdeithas sifig Catalwnia yn garcharorion gwleidyddol. Felly, mae cyd-sefyll yn fwy pwysig nag erioed ac rydyn ni’n ei werthfawrogi’n fawr, wnawn ni ddim o’i anghofio.”

 

Hefyd yn siarad, bydd Jill Evans ASE, sydd wedi dangos arweiniad ar sefyllfa Catalwnia yn Senedd Ewrop. 

 

Hawl democrataidd

 

Dywedodd Jill Evans: “Mae hawl ddemocrataidd gan bobl Catalwnia i benderfynu ar eu dyfodol eu hunain. Cafodd y llywodraeth ei hethol gyda mandad i gynnal refferendwm annibyniaeth ac mae’r broses wedi bod yn gwbl heddychlon ac wedi’i gyrru a'i harwain gan y bobl. Nid mater mewnol i Sbaen yw e, bydd yn effeithio ar ddyfodol Ewrop gyfan. Dyna pam y dylai llywodraethau Ewrop barchu penderfyniad pobl Catalwnia."

 

Ymysg y siaradwyr eraill bydd Sandra Clubb, Cadeirydd YesCymru Caerdydd, a Cerith Griffiths, Ysgrifennydd Undeb Brigâd Tân Cymru, sydd am ddangos cefnogaeth diffoddwyr tân Cymru i ddiffoddwyr tân Catalwnia a geisiodd eu gorau i amddiffyn etholwyr Catalwnia rhag ymosodiadau treisgar heddlu arfog Sbaen.

 

Dywedodd Cerith Griffiths: “Yn ystod refferendwm diweddar Catalwnia fe welwyd diffoddwyr tân yn amddiffyn y cyhoedd a’r broses ddemocrataidd rhag yr union bobl sy’n gyfrifol amdanynt o ddydd i ddydd. Mae diffoddwyr tân wedi arfer amddiffyn pobl ond nid rhag y gwasanaeth brys maen nhw wedi arfer cydweithio â nhw. Bydd Undeb y Frigad Dân yn ymuno â’r rali ddydd Sadwrn er mwyn dangos cefnogaeth i’n cydweithwyr yn y frigad dân yng Nghatalwnia ac i gefnogi eu brwydr i amddiffyn y broses ddemocrataidd.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru