Dathlu Calan Gaeaf gyda Pharc Cenedlaethol Arfordir Penfro

25/10/2017

Categori: Hamdden, Newyddion

Os ydych chi eisiau diddanu eich teulu gyda chastiau Calan Gaeaf neu straeon arswydus yn ystod y gwyliau hanner tymor, mae digon i'w wneud yn y 3 atyniad i ymwelwyr yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Mae Castell Caeriw a Melin Heli, Pentref Oes Haearn Castell Henllys ac Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau arswydus i ddiddanu’ch bwganod bach chi.Mae rhywbeth i bawb, gan gynnwys Helfa Ystlumod yng Nghastell Caeriw, dathlu Samhain yng Nghastell Henllys a chyfle i wneud Celf Calan Gaeaf yn Oriel y Parc.

 

I’r rheini sy’n hawdd eu dychryn, mae cyfle i grwydro o amgylch yr atyniadau treftadaeth anhygoel a mwynhau lliwiau'r hydref drwy fynd am dro yn nhirlun Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

 

Mae'r digwyddiadau yng Nghastell a Melin Heli Caeriw yn cynnwys taith dywys o diroedd y Castell, yn ogystal â straeon am ei hanes hunllefus yn y Daith Calan Gaeaf Frawychus am 5pm ar 29, 30 a 31 Hydref

 

Ar 29, 30 a 31 Hydref bydd y Castell hefyd yn cynnal Gwledd Galan Gaeaf, sef diwrnod o weithgareddau a gemau, yn ogystal â chystadleuaeth gwisg ffansi. Ewch i www.castellcaeriw.com i gael y manylion llawn, gan gynnwys prisiau ac amserau agor.

 

Ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys, cewch fwynhau Hwyl Hunllefus y Tylwyth Teg am 11am a 2pm ar 30 Hydref a 3 Tachwedd, gan ddysgu am y Tylwyth Teg hudolus a chreu eich penwisg a’ch ffon hud eich hun.

 

Hunllef Henllys

 

Ar 31 Hydref bydd digwyddiad Hunllef Henllys yn cael ei gynnal, sef diwrnod llawn gweithgareddau, gan gynnwys peintio wynebau, straeon arswyd yn y tŷ crwn a llosgi'r dyn gwiail. Ewch i www.castellhenllys.com i gael y manylion llawn, gan gynnwys prisiau ac amserau agor.

 

Yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi, gallwch ddilyn y Llwybr Calan Gaeaf Brawychus o gwmpas y safle rhwng 27 Hydref a 3 Tachwedd, a byddwch yn cael bag llawn danteithion dychrynllyd fel gwobr.

 

Ar 31 Hydref bydd cyfle i greu campwaith Celf Calan Gaeaf yn y gweithdy collage a chrefftau papur am 10.30am a 2pm. Ewch i www.orielyparc.co.uk i gael y manylion llawn, gan gynnwys prisiau ac amserau agor.

 

I gael manylion yr holl weithgareddau sy’n cael eu cynnal ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, ewch i 'r wefan

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru