Pen-blwydd cyntaf Y Cyfnod a Corwen Times newydd

29/05/2014

Categori: Newyddion, Papurau Bro

Y Cyfnod a Corwen Times newydd

Heddiw (Mai 29, 2014) mae papur newydd lleol y Bala, Y Cyfnod a’i chwaer bapur,  Corwen Times, yn dathlu blwyddyn ers cael eu prynu gan y perchennog a golygydd newydd, Mari Williams.

 

Daeth y ddau bapur i ben pan ddaeth Gwasg y Sir yn y Bala i ben fis Mai diwethaf. Prynwyd y teitlau gan Mari Williams, 42, o Lanuwchllyn, sy’n rhedeg ei chwmni cyhoeddusrwydd ei hun, Mari Williams PR, ac yn awdur.

 

Yr wythnos ddiwethaf gwelwyd rhifyn lliw am y tro cyntaf erioed, gyda thudalennau ychwanegol I ddathlu Eisteddfod yr Urdd yn y Bala. Meddai Mari, sy’n fam i ddau o blant, Efan, 7, a Cadi, 5:

 

“Mewn un agwedd mae’r flwyddyn ddiwethaf yma wedi hedfan, ond ar y llaw arall mae hefyd wedi teimlo fel blwyddyn hiraf fy mywyd i. Mae wedi bod yn waith caled iawn ac rydw i wedi dysgu gymaint.

 

“Oherwydd natur sut y daeth pethau i ben, doedd dim cyfnod trosglwyddo. Felly mewn gwirionedd yr hyn oedd gen i oedd dau frand cryf iawn a darllenwyr hynod o driw, sy’n fan cychwyn eithaf da, ond dim arall. Fe fu’n rhaid i mi greu’r gweddill o’r newydd a hynny mewn ychydig iawn o amser - pethau fel dosbarthu, danfon, tanysgrifio, cytundebau argraffwyr a gwerthwyr yn ogystal â gwneud y gwaith ysgrifennu, golygu, a dylunio fy hun.  Tan yn ddiweddar, mi roedd yn brosiect 24-awr, 7-diwrnod-yr-wythnos.

 

“Flwyddyn yn ddiweddarach, rydyn ni mewn sefyllfa reit iach- mae gennym ddylunydd a help ar yr ochr weinyddol.

 

“Fy mwriad rŵan ydi adeiladu ar yr ymgyrch hysbysebwyr wnaethon ni ei chreu ar gyfer ein rhifyn Eisteddfod arbennig, gan nad ydyn ni yn derbyn unrhyw grantiau a’n bod yn holl-ddibynnol ar werthiant a hysbysebu.

 

“Mae ein darllenwyr wedi bod yn anhygoel a’r cynigion o help yn ddiddiwedd. Y gymuned sydd ‘biau’r’ papur - mae’n cael ei werthfawrogi yn fawr.”

 

- Mae’r Cyfnod a’r Corwen Times yn gwerthu 1300 copi yn wythnosol.

 

- Mae’n gwerthu mor bell â Thrawsfynydd, Rhuthun a Cherrigydrudion.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch post@lleol.net