Cerddorion yn perfformio i godi arian at Ŵyl Fwyd Caernarfon

26/09/2017

Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Bydd y gantores Alys Williams ac Osian Huw Williams yn perfformio yn y cyntaf o ddigwyddiadau codi arian tuag at Ŵyl Fwyd Caernarfon 2018 ar nos Sadwrn, Hydref 7fed.

Gyda thocynnau £10 yn cynnwys powlen o lobsgóws blasus, bydd y Noson Cawl a Chân yn cael ei chynnal yng Nghlwb Hwylio Caernarfon gan ddechrau perthynas newydd rhwng yr adeilad hanesyddol a’r ŵyl, sydd yn ehangu i leoliadau eraill Caernarfon ar 12 Mai, 2018.

 

Yn ogystal â’r Noson Cawl a Chân, mae trefnwyr Gŵyl Fwyd Caernarfon wedi creu calendr cyffrous o ddigwyddiadau sy’n rhoi’r cyfle i’r cyhoedd gyfrannu arian tuag at yr ŵyl wrth fwynhau ar yr un pryd. 

 

Arlwy

 

Bydd y digwyddiadau yn cynnwys; Cystadleuaeth Gyri, Trip Trên, Cinio Gala yn ogystal ag arlwy ar Noson Tân Gwyllt a’r Farchnad Nadolig Gŵyl Fwyd Caernarfon sy’n cael ei chynnal yn Neuadd y Farchnad, Caernarfon ar 9 Rhagfyr 2017.

 

Mae tocynnau i’r Noson Cawl a Chân ar gael o siop Palas Print, Caernarfon - 01286 674631. Am fwy o wybodaeth am y digwyddiadau i ddod ewch i'r wefan

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru