Cynhadledd i ddatblygu addysg yn y gogledd

25/09/2017

Categori: Addysg, Newyddion

Fe fydd Gwasanaeth Gwella Ysgolion y gogledd - GwE yn cynnal cynhadledd i benaethiaid Ysgolion Cynradd yn Venue Cymru, Llandudno yfory sy’n anelu i ddatblygu addysg yn yr ardal.

Mae’r teitl ‘Cydweithio Effeithiol ar gyfer Gwelliant Parhaus’ yn un amserol iawn. Mae’n gosod y cyd destun i’n gweledigaeth mai trwy gydweithio, rhannu yr arfer orau a chyd ddatrys problemau y gallwn osod cyfeiriad a mynd i’r afael â’r dasg o sicrhau’r safonau o’r radd uchaf i bawb, boed yn ddisgyblion neu’n staff. Ein dau siaradwr gwadd yw Chris Boardman MBE a Gervase Phinn. 

 

Y ddau yn arweinwyr blaenllaw, fe'u dewiswyd yn ofalus fel gwŷr gwadd i weld sut y gallwn ni, yn arweinwyr addysg, ddysgu o’u gallu hwy i arwain a chymell eraill. Bydd hefyd gyflwyniadau difyr a bydd gyfle i'r aelodau leisio barn a dylanwadu ar gyfeiriad Tîm GwE; a sut y gall arweinwyr ysgolion fanteisio ar eu harbenigedd i chwarae rhan allweddol yn y tîm hwnnw. 

 

Amser cyffrous

 

Yn ôl Rheolwr Gyfarwyddwr GwE, Arwyn Thomas: “Mae amser cyffrous o’n blaenau yng nghanol cyfnod o newidiadau sylweddol a phellgyrhaeddol ym myd addysg. Mae’r gynhadledd yn rhan o’r daith honno o sicrhau bod holl ysgolion y Gogledd yn llwyddo, gyda’i gilydd, i fod yn ysgolion rhagorol. Gobeithiaf y bydd y gynhadledd hon heddiw yn llwyfan i ni ddatblygu arni dros y flwyddyn sydd i ddod, drwy fforymau lleol a rhanbarthol, ac yn rhoi cyfleoedd i ni ddehongli a datblygu ar y cyd."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru