Diwrnod o hwyl yn Aberhonddu i groesawu Eisteddfod yr Urdd

15/09/2017

Categori: Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Disgwylir y bydd tref Aberhonddu yn fwrlwm o goch, gwyn a gwyrdd ar ddydd Sadwrn 7fed o Hydref 2017 wrth i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd ddod at ei gilydd i groesawu Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd i Frycheiniog a Maesyfed ym mis Mai 2018.

Fel rhan o’r Ŵyl Gyhoeddi bydd gorymdaith yn cychwyn am 11.30 o’r gloch o Ysgol Uwchradd Aberhonddu gan deithio drwy’r dref i lawr i gae chwarae Watton ger Theatr Brycheiniog am brynhawn o adloniant am ddim i’r teulu cyfan.

 

Huw ac Elin o griw Cyw ar S4C fydd yn arwain yr orymdaith ac yn cyflwyno o’r llwyfan a bydd Band Tref Aberhonddu, Martyn Geraint, Bromas a chyflwyniadau gan ysgolion lleol yn diddanu yn ystod y prynhawn. 

 

Yn ogystal â’r perfformiadau ar y llwyfan, bydd yno nifer o stondinau ac amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys perfformwyr syrcas a chwaraeon gan Adran Chwaraeon yr Urdd - rhywbeth at ddant pawb!

 

Yn ôl Stephen Mason, Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith, “Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at groesawu pawb i Aberhonddu fel rhan o’r Ŵyl Gyhoeddi ar y 7fed o Hydref.  Mae pob ysgol yn yr ardal wedi eu gwahodd i ymuno yn yr hwyl ac mae’n gyfle i ni drigolion lleol – yn blant, pobl ifanc, rhieni, athrawon a busnesau – i estyn croeso i weddill Cymru ac i dynnu sylw trigolion Aberhonddu a’r cylch fod Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn ymweld â Brycheiniog a Maesyfed y flwyddyn nesa’.”

 

Ychwanegodd Cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd, Aled Siôn, “Mae’n argoeli i fod yn ddiwrnod gwerth chweil ac rydym yn ddiolchgar iawn i’r bobl leol am eu cefnogaeth a’u brwdfrydedd dros ddyfodiad Eisteddfod yr Urdd i’r ardal.

 

“Rydym yn hynod o ddiolchgar am gymorth y Cyngor Sir, y Pwyllgor Gwaith, y cynghorau, mudiadau a’r sefydliadau lleol wrth i ni ddathlu a pharatoi ar gyfer cynnal yr ŵyl yn y sir.”

 

Cystadleuaeth Faneri

 

Anogir ysgolion ac adrannau i ddylunio a chreu baneri i’w cario wrth orymdeithio er mwyn tynnu sylw at ddyfodiad yr Eisteddfod i’r ardal. Bydd y faner orau yn derbyn gwobr ariannol a chaiff yr holl faneri eu harddangos yn Eisteddfod yr Urdd  Brycheiniog a Maesyfed a gynhelir ar faes y Sioe Fawr yn Llanelwedd rhwng 28 Mai a 2 Mehefin 2018.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru