Cig oen Cymru am serennu mewn cyfres fwyd boblogaidd

01/09/2017

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Fe fydd Cig Oen Cymru yn serennu mewn gyfres fwyd boblogaidd nos Lun yma ar BBC 2, a hynny yn ystod ‘wythnos Caru Cig Oen’.

Bu cyn-enillydd y Great British Bake Off, Nadiya Hussain, yn crwydro gwledydd Prydain yn chwilio am y gorau o gynnyrch lleol yn ei chyfres ‘Nadiya’s Great British Food Adventure’. Nos lun fydd rhifyn ola’r gyfres, a bydd Cig Oen Cymru yn ganolbwynt.

 

Mae’r rhaglen yn cyd-daro ag wythnos Caru Cig Oen, ymgyrch genedlaethol sy’n annog cwsmeriaid i ddisgyn mewn cariad â chig oen pan fo ar ei fwyaf tymhorol. Cychwynnodd fel ymgyrch lawr-gwlad gan ffermwyr, ac erbyn hyn mae cyrff amaethyddol, cogyddion, siopau a chwsmeriaid oll yn rhan o’r dathliad.

 

Yn ystod y rhaglen deledu, mae Nadiya’n teithio i Fannau Brycheiniog er mwyn cwrdd â’r ffermwr Richard Roderick. Mae’r broses o sut y mae bwyd yn cael ei greu o fewn yr amgylchedd a’r diwylliant lleol yn ganolog i’r gyfres, felly mae’r rhaglen yn gyfle i archwilio’r stori sydd y tu ôl i gig oen ardderchog Cymru a’r technegau amaeth sy’n ganolog i’r broses.

 

Gwelwn Nadiya yn rhoi cynnig ar hyfforddi cŵn defaid gyda Richard, ac yn mwynhau’r amgylchedd naturiol godidog sy’n gynefin i’r ddiadell yn sir Frycheinioh. Yna, mae Nadiya’n paratoi rysait Cig Oen Cymru gwych, sef ‘Fast Lamb Bhun’ wedi ei weini gyda naan garlleg. Mae’n saig syml a chyfoes, sy’n dangos fod Cig Oen Cymru yn fwyd hyblyg sy’n addas at bob achlysur.

 

Pleser

 

Dywedodd Richard Roderick, sy’n gyn-ysgolor Hybu Cig Cymru (HCC) ac yn gyn ennillydd tlws Ffermwr Defaid y Flwyddyn y Farmers Weekly; “Roedd yn bleser cael gwahodd Nadiya i’r fferm a dangos iddi yr hyn sy’n digwydd er mwyn cael Cig Oen Cymru o’r safon gorau ar silffoedd ein archfarchnadoedd a’n siopau cigyddion. Roedd hi’n awyddus iawn i ddysgu mwy am y broses, a rhoddodd gynnig ar grynhoi’r defaid.” Meddai; “Roedd yn wych i Nadiya a’r gwylwyr gael deall y stori y tu ôl i bwysigrwydd cig oen i Gymru a sut y mae’n amgylchedd naturiol a’n dulliau ffermio traddodiadol yn rhan annatod o gynhyrchu bwyd o’r safon uchaf.”

 

“Mae wythnos Caru Cig Oen wastad yn gyfle da i hyrwyddo cig oen yng nghanol ei dymor, a phwysleisio Cig Oen Cymru fel cynnyrch eiconig Cymreig,” meddai Rheolwr Marchnata HCC Rhys Llywelyn. “Mae cyfres Nadiya Hussain yn llwyddo i ddangos i’r cwsmer sut y mae Cig Oen Cymru’n cael ei gynhyrchu a’r gwaith caled sy’n gefn i’r diwydiant.”

 

“Roedd yn dda hefyd gweld Nadiya yn defnyddio cig oen mewn rysait cyflym a modern, gan herio’r rhagdybiaeth ei fod yn gig ar gyfer coginio araf a rhost teuluol,” ychwanegodd. “Profodd y cogydd fod cig oen yn hyblyg ac yn hawdd i’w drin er mwyn creu pryd modern a chyflym.”

 

Bydd Cig Oen Cymru PGI yn rhan ganolog o raglen Great British Food Adventure Nadiya Hussain ar Ddydd Llun 4 Medi am 20:30, yn ogystal â chregyn gleision a chynnyrch eraill.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru