Dod a straeon hudolus yn fyw ym Mhenfro

01/09/2017

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae rhai o straeon mwyaf brawychus a mythau mwyaf hudolus Sir Benfro wedi dod yn fyw mewn cyfres o fideos a straeon sain dwyieithog newydd fel rhan o brosiect i ddathlu Blwyddyn y Chwedlau.

Dewisodd Swyddogion Dehongli Awdurdod y Parc Cenedlaethol amrywiaeth o straeon am ysbrydion a straeon gwerin lleol sy'n gysylltiedig â lleoliadau chwedlonol o amgylch Arfordir Penfro i'w cynnwys ym mhrosiect Sir Benfro: Gwlad y Chwedlau.

 

Gyda chymorth Animality Productions, mae'r straeon wedi cael eu hailddychmygu gyda straeon sain wedi'u lleisio gan y storïwr Mary Medlicott, a fideos gyda Delun Gibby a Christian Donovan, dau o aelodau staff Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

 

Fel arfer mae'r pâr wrthi'n brysur yn croesawu ymwelwyr i Bentref Oes Haearn Castell Henllys, a Chastell a Melin Heli Caeriw, atyniadau'r Awdurdod i ymwelwyr, a Delun yw Archaeolegydd Cymunedol yr Awdurdod hefyd.

 

Dywedodd Rebecca Evans, Swyddog Dehongli Awdurdod y Parc: "Un o'r prif broblemau cawson ni oedd dewis pa fythau a chwedlau i'w cynnwys, gan fod cynifer ohonynt yn gysylltiedig â Sir Benfro.

 

"Mae'r straeon yn cynnwys hanesion o dylwyth teg yn codi capfeini anferth, cewri yn hyrddio meini mawr i lawr llechweddau; anghenfil brawychus mewn llyn a choeden ywen sy'n gwaedu.

 

"Roedd gallu manteisio ar sgiliau adrodd straeon Delun a Christian yn ddefnyddiol dros ben, gan eu bod mor gyfarwydd â sawl un o'r lleoliadau dan sylw, ac yn meddu ar brofiad helaeth o gyflwyno ymwelwyr i'r hanesion lleol hyn."

 

Map arbennig

 

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi llwytho map arbennig i fyny i'w wefan, sy'n dangos sut mae pob chwedl yn gysylltiedig â'r gwahanol leoliadau, gan gynnwys Mynyddoedd y Preseli, Castell Caeriw a Thyddewi.

 

Mae pob lleoliad wedi cael ei gysylltu â llwybr cerdded cylch cyfagos hefyd, er mwyn i chi allu gweld neu wrando ar y chwedlau wrth grwydro tirwedd y Parc Cenedlaethol, sydd gyda'r gorau yn y byd.

 

Mae'r gyfres hon o ffilmiau a chlipiau sain byr yn rhan o brosiect sy'n bartneriaeth rhwng Awdurdod y Parc Cenedlaethol a Chyngor Sir Benfro. Cafodd y prosiect ei ariannu gan Croeso Cymru ar gyfer Blwyddyn Chwedlau 2017.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru