Ymchwil yn profi gwerth Cymreictod

26/07/2017

Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Mewn ymchwil gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ar faes y Sioe Fawr, dangoswyd fod cyswllt amlwg rhwng yr hyn mae cwsmeriaid yn gredu sy’n gynnyrch o ansawdd uchel a Chymreictod.

Roedd ymchwil y Llywodraeth yn dangos bod 85% o siopwyr Cymru’n credu bod cynnyrch bwyd a diod o Gymru o ansawdd gwych, 85% yn credu eu bod yn blasu’n wych a 78% yn dweud y buasent bob amser yn prynu cynnyrch Cymreig os byddai’r pris yn iawn.

 

Mae’r ymchwil hwn wedi ei groesawu gan Meri Huws, Comisiynydd y Gymraeg; canlyniadau sydd yn ategu negeseuon ei hymchwil i agweddau cwsmeriaid at ddefnydd o’r Gymraeg gan archfarchnadoedd, gyhoeddwyd yn gynharach yn y flwyddyn.

 

Roedd ymchwil y Comisiynydd yn dangos bod Cymry, yn siaradwyr Cymraeg a di-Gymraeg, yn gweld gwerth defnyddio’r Gymraeg, gyda 68% yn dweud eu bod yn hoffi gweld y Gymraeg yn cael ei defnyddio gan archfarchnadoedd yng Nghymru, a 83% yn cytuno â’r gosodiad bod defnydd o’r Gymraeg yn dangos cefnogaeth i ddiwylliant Cymreig.

 

Trefnwyd y digwyddiad yn y Sioe Fawr gan Lywodraeth Cymru, gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths AC, yn rhannu canfyddiadau cychwynnol yr ymchwil.

 

Ansawdd cynnyrch a naws Gymreig

 

Ychwanegodd Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws, oedd hefyd yn siarad yn y digwyddiad: “Mae ymchwil y Llywodraeth yn dangos yn glir bod yna gyswllt rhwng tarddiad a naws Gymreig ag ansawdd cynnyrch a dyheadau cwsmeriaid. Ac fe ddangosodd ein hymchwil ni fod cwsmeriaid yn hoffi gweld busnesau’n defnyddio’r Gymraeg, yn enwedig yn y sector bwyd a diod.

 

“Mewn marchnad gystadleuol mae hi’n hollbwysig i gwmnïau wrando ar ddyheadau’r cwsmer gan weithredu ar hynny; ac mae’r gwaith ymchwil yn dangos bod yna fantais i fusnesau ddefnyddio’r Gymraeg wrth ddenu a chadw cwsmeriaid.

 

“Rydym ni wedi sefydlu fforwm trafod gyda’r archfarchnadoedd er mwyn eu hannog a’u hysgogi i ddatblygu eu defnydd o’r Gymraeg. Byddwn yn gwahodd swyddogion y Llywodraeth i gyfarfod nesaf y fforwm i drafod eu hymchwil nhw a sut mae’r iaith Gymraeg yn ganolog i’r brand Cymreig”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru