Cyhoeddi cyfrol Rhywbeth i'w ddweud

28/06/2017

Categori: Cerddoriaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae cyfrol newydd wedi’i chyhoeddi gan Gymdeithas y Gerdd Dafod, Barddas yn rhoi cyfle i gyfranwyr amlwg ddewis caneuon gwleidyddol arwyddocaol dros y deng mlynedd ar hugain ddiwethaf.

Yn eu cyflwyniad i gyfrol Rhywbeth I’w Ddweud , esbonia’r golygyddion Marged Tudur ac Elis Dafydd fod croesdoriad eang o ganeuon, o’r eiconig i’r rhai mwyaf anghyfarwydd, yn y casgliad hwn. Ac mae diffinio cân wleidyddol yn destun trafodaeth yn ei hun. Mae yna ddewisiadau amlwg , fel Gwesty Cymru, Geraint Jarman, Gwlad ar Fy Nghefn, Datblygu, ac Yma O Hyd, Dafydd Iwan, ac yna Cyn I’r Lle ‘Ma Gau, gan y Bandana, cân nad yw’n amlwg yn un wleidyddol, ond fel cân wleidyddol y gwelodd Nici Beech hi. Mae dewis Dylan Meirion Roberts / Dyl Mei, sef Talu Bils, Rodney Evans yn profi nad cenedlaetholdeb a’r Gymraeg yw unig destun ein cyfansoddwyr gwleidyddol.

 

Dechrau’r drafodaeth

 

Meddai Marged Tudur ac Elis Dafydd yn eu cyflwyniad , “ Mae’r geiriau‘r caneuon a ddewisiwyd ar gyfer y gyfrol hon yn sicr wedi cyffwrdd â nerf ein cyfranwyr....A dechrau’r drafodaeth yw’r gyfrol hon, nid ei diwedd... Mae angen y drafodaeth er mwyn pwysleisio pwysigrwydd caneuon gwleidyddol fel bod yna awydd ymysg ein cantorion a’n cyfansoddwyr i ysgrifennu caneuon newydd ar adeg pan mae angen inni fynegi’n hunain yn wleidyddol yn fwy nag erioed o’r blaen. ”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru