Coffau Hedd Wyn ar Stondin y Llyfrgell Genedlaethol

Hedd Wyn fydd thema stondin Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar faes Eisteddfod yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái eleni.

Bydd cynnwys a gweithgareddau’r stondin yn coffáu bywyd y bardd o Drawsfynydd a chanmlwyddiant ei farwolaeth ar Orffennaf 31ain 1917.

 

Bydd cyfle gan ymwelwyr i stondin y Llyfrgell gael golwg ar gopi o awdl fuddugol Hedd Wyn Yr Arwr: copi yn Eisteddfod Genedlaethol 1917 ac fe fydd replica 3d main llawn o’r Gadair Ddu a enillodd Hedd Wyn ym Mhenbedw. 

 

Dywedodd Ann McKechin, Swyddog Gweithredol ac Ymddiriedolwr Sefydliad ScottishPower: “Rydym yn falch iawn o fod wedi gweithio mewn partneriaeth â Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn ystod y dair mlynedd ddiwethaf, ac ariannu'r prosiect cyffrous hwn sy'n coffáu canmlwyddiant marwolaeth trasig yr eicon Cymreig, Hedd Wyn, ym mrwydr Passchendaele. Bydd y lansiad yn Eisteddfod yr Urdd Penybont-ar-Ogwr yn cael ei ddilyn gan gyfres o weithdai yn ei fan geni, a phecynnau addysg ar gyfer pob ysgol uwchradd yng Nghymru fel bod modd i genhedlaeth iau werthfawrogi mawredd ei farddoniaeth.”

 

Gydol yr wythnos bydd Gwasanaeth Addysg Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnal gweithagreddau ar y stondin ac yn dosbarthu adnoddau yn rhad ac am ddim ar Hedd Wyn a’r Rhyfel Byd Cyntaf.

 

Creiddiol i Stori hanes modern Cymru

 

Dywedodd Rhodri Morgan, Swyddog Addysg Llyfrgell Genedlaethol Cymru: “Rydym yn edrych ymlaen at groesawu plant a’u teuluoedd i’n stondin i weld dwy eitem sy’n greiddiol i stori bwysig yn hanes modern Cymru. Mae hanes bywyd a marwolaeth Hedd Wyn yn un sydd wedi ysbrydoli awduron, beirdd a chynhyrchwyr ffilm, ac i nifer o Gymry mae’n symbol o genhedlaeth dalentog gafodd ei cholli yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Rydyn ni’n ddiolchgar iawn i Barc Cenedlaethol Eryri am y cyfle i arddangos y replica o’r Gadair ddu ar stondin y Llyfrgell.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru