Cyhoeddi Alexandra Roach yn llysgennad Elusennau iechyd Hywel Dda

26/05/2017

Categori: Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Mae Elusennau Iechyd Hywel Dda wedi cyhoeddi mai Alexandra Roach yw llysgennad newydd yr elusen. Bydd yr actores, sy’n wreiddiol o Rydaman yn cyd-weithio gyda’r elusen drwy gydol y flwyddyn i hyrwyddo eu gwaith.

Graddiodd Alexandra o Academi Brenhinol Drama (RADA) yn Llundain yn 2010 ac mae ganddi restr o brofiadau actio gwerth chweil ers hynny. Yn 2011 cafodd y cyfle i chwarae rhan Margaret Thatcher yn ffilm ‘The Iron Lady’. Enillodd y ffilm hon Oscar a BAFTA a rhoddodd blatfform newydd cyffrous i Alexandra. 

 

Ers hynny mae wedi ymddangos yn sioeau teledu poblogaidd Utopia a No Offence. Mae Elusennau Iechyd Hywel Dda yn elusen gofrestredig sy’n cefnogi cleifion, staff a gwasanaethau o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. 

 

Mae’r elusen yn bodoli er mwyn gwneud gwahaniaeth i’r miloedd o bobl sy’n derbyn gofal y Bwrdd Iechyd yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro bob blwyddyn. 

 

Dywedodd Alexandra Roach: “Mae Elusennau Iechyd Hywel Dda yn gwneud gwaith anhygoel yn cefnogi a gwella gwasanaethau i gleifion na all y GIG ei ddarparu a chefnogi gwariant sydd uwchlaw yr hyn gall y GIG ei ariannu. Rwyf wrth fy modd yn cael yr anrhydedd o fod yn lysgennad i’r Elusen ac yn edrych mlaen at godi proffil a chlywed straeon anhygoel y bobl sy’n codi arian er budd eu gwasanaethau iechyd lleol. “ Meddai Nicola Llewelyn, Pennaeth Elusennau Iechyd Hywel Dda “Rydyn ni’n hynod gyffrous o gael Alexandra yn rhan o’r tîm i’n helpu ni hyrwyddo y gwelliannau positif gall yr elusen ei wneud i wasanathau iechyd lleol. Hoffem ddiolch i Alexandra am roi ei hamser prin i ni ac rydym yn edrych mlaen at gyd-weithio i arddangos gwaith ein helusen.” 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru