Cymru yn ddewis poblogaidd i ymwelwyr undydd

10/05/2017

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae ffigurau a gyhoeddwyd heddiw yn dangos bod Cymru’n parhau i ddenu mwy o ymwelwyr undydd, ac wrth i nifer yr ymwelwyr undydd gynyddu mae’r arian sy’n cael ei wario ganddynt yn ystod eu hymweliadau hefyd yn cynyddu.

Yn y 12 mis a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2017, roedd 104.6 miliwn o ymweliadau undydd â Chymru, gyda gwariant cysylltiedig o £4,346 miliwn. Mae hyn yn gynnydd o fwy na 24% o’i gymharu â’r 12 mis blaenorol, tra cynyddodd y swm a wariwyd 35%.

 

Wrth sôn am y ffigurau diweddar, dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet, ken Skates,: “Mewn marchnad hynod gystadleuol, mae Cymru yn dal i fod yn boblogaidd ymhlith twristiaid. Rydyn ni wedi cael y ddwy flynedd orau erioed a’n nod yw cynnal y twf hwn. Felly, mae’n newyddion gwych bod y ffigurau ar gyfer ymweliadau undydd yn cynyddu yn 2017.  Rydyn ni’n gweithio’n galed iawn i gynnal y llwyddiant hwn drwy barhau i fuddsoddi mewn marchnata a datblygu cynnyrch. 

 

Punt wan

 

Ychwanegodd Ken Skates, “Mae gwaith yr ymgyrch yn parhau i droi’r diddordeb a’r cyfleoedd sy’n deillio o bunt wan yn archebion ar gyfer yr haf. Mae hwb i gyllid Croeso Cymru yn golygu bod £26.3m ar gael i fuddsoddi mewn marchnata a datblygu cynnyrch eleni. Felly, nawr, gallwn ni gydweithio ar raglen sy’n fwy uchelgeisiol nag erioed ar gyfer 2017."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru