Cynnyrch lleol yn taro tant mewn gwesty yn Nhregaron

09/05/2017

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae gwesty yng nghanolbarth Cymru yn dathlu cynnyrch tymhorol ac yn arddangos ei ymrwymiad i weini bwydydd lleol mewn cyfres o giniawau i gwrdd â’r cynhyrchwyr.

Cafodd Y Talbot yn Nhregaron, sydd wedi derbyn dau rosglwm gan yr AA, ddechrau da gyda’u nosweithiau oedd yn canolbwyntio ar ddau o gynhyrchion premiwm gorau ein gwlad, sef Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru. Croesawodd y perchnogion, Mick a Nia Taylor y bobl leol i’w bwyty cartrefol i fwynhau bwydlen arbennig a baratowyd gan y prif gogydd, Dafydd Watkin.

 

Roedd y digwyddiadau hefyd yn cynnwys cyflwyniad gan gigydd a phroseswyr lleol a rannodd eu hangerdd am gig coch lleol o’r safon uchaf. Yn ystod y swper Cig Oen Cymru, gweiniwyd tafod oen fel y cwrs cyntaf gyda salad cefndedyn crensiog, ac yna i ddilyn, cynigiwyd rac o Gig Oen Cymru wedi rhostio gyda llysiau gwyrdd y gwanwyn, piwrî winwns, ffondant afal a grefi.

 

Meddai Mick Taylor: “Mae ein cwsmeriaid wir yn gwerthfawrogi’r ffaith ein bod yn defnyddio’r Cig Eidion Cymru a Chig Oen Cymru gorau, maen nhw’n gwybod eu bod yn gynhyrchion premiwm ac yn hollol barod i dalu’r premiwm hwnnw oherwydd yr ansawdd, blas a’r tarddiad.”

 

Mae arolygon gan Hybu Cig Cymru wedi dangos bod pobl yn gynyddol awyddus i fwyta bwyd lleol.

 

Annog i brynu cig oen Cymru

 

Meddai Swyddog Gweithredol Datblygu Marchnad y DU HCC, Sue Franklin: “Yr adeg yma o’r flwyddyn, bydd Cig Oen Cymru tymor newydd yn dechrau dod ar y farchnad. Rydym yn annog pobl i edrych am logo Cig Oen Cymru PGI ar becyn y cig maen nhw’n ei brynu neu’n ymweld â’r cigydd lleol a fydd yn gwybod yn union o ble mae’r cig yn eu siop wedi dod.

 

“Mae’n galonogol iawn bod bwytai fel Y Talbot yn rhoi cymaint o bwyslais ar y ffaith bod y cynnyrch maen nhw’n ei weini yn lleol. Wrth rannu’r neges yna gyda’u cwsmeriaid, maen nhw’n helpu i ledaenu’r gair am ansawdd y cynnyrch ar garreg ein drws.”

 

Bydd digwyddiadau eraill yn cael eu cynnal yn Y Talbot yn nes ymlaen eleni i hyrwyddo mwy o gynnyrch Ceredigion, yn cynnwys pysgod ffres a gwirodydd. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar-lein.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru