Menter iaith Ceredigion yn lansio pwerdy iaith

24/04/2017

Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Dros y misoedd nesaf bydd Menter Iaith Ceredigion yn cychwyn prosiect newydd er mwyn asesu gwir sefyllfa’r Gymraeg yn Llambed a’r cyffiniau trwy ffurfio Pwerdy Iaith Llambed.

Mae gan Cered brosiectau tebyg yn nhrefi Aberaeron, Aberteifi, Aberystwyth, Llandysul a Thregaron, ac yn ystod 2017, lansir Pwerdy Iaith yn Llambed.

 

Dywedodd Lynsey Thomas, Rheolwr Cered, “Mae’r Pwerdy yn gyfle gwych i ddeall mwy am yr heriau sy’n wynebu’r Gymraeg yn Llambed i’n galluogi i dargedu ymdrechion ac adnoddau yn effeithiol i’w hybu.”

 

Gan ddefnyddio pecyn adnoddau Gweithredu’n Lleol Llywodraeth Cymru, y bwriad yw dod â thrigolion lleol at ei gilydd er mwyn trafod ac adnabod cryfderau a gwendidau’r Gymraeg yn lleol mewn 5 maes eang a gwahanol. Y meysydd yma yw demograffeg; trosglwyddo iaith a’r blynyddoedd cynnar; addysg; bwrlwm cymdeithasol a diwylliannol; a’r economi a gwasanaethau lleol.

 

 

Cydweithio

 

Bydd Cered yn cynnal cyfres o grwpiau ffocws er mwyn ymchwilio i sefyllfa’r Gymraeg yn y meysydd priodol cyn mynd ati i baratoi cynllun gweithredu. Bydd y cynllun gweithredu yn galluogi Cered i gydweithio gyda’r gymuned leol er mwyn datblygu prosiectau i gryfhau’r Gymraeg yn Llambed. Gydag amser, y nod yw grymuso’r gymuned leol i allu gweithredu o blaid y Gymraeg a chyfoethogi’r ymdrechion sydd eisoes ar waith yn y dref i gynnal a chryfhau’r iaith.

 

Os oes diddordeb gennych ddysgu mwy am y prosiect, neu os ydych am sicrhau eich bod yn derbyn gwahoddiad i’r grwpiau ffocws, yna cysylltwch gyda Swyddog Datblygu Cymunedol Cered, Steffan Rees ar 01545 572 350 neu steffan.rees@ceredigion.gov.uk.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru