Medal Keenor yn rhan o arddangosfa i ddathlu camp tîm 1927

19/04/2017

Categori: Chwaraeon, Newyddion

Wrth i ddinas Caerdydd dathlu y penwythnos hwn 90 mlynedd ers i Glwb Pêl-droed Dinas Caerdydd ennill Cwpan yr FA, fe fydd medal un o’r chwaraewyr ym 1927, Fred Keenor nawr yn ganolbwynt arddangosfa newydd.

Mae’r fedal yn cael ei harddangos yn Amgueddfa Stori Caerdydd ochr yn ochr â phethau cofiadwy unigryw eraill gan gynnwys crys-t o'r gêm a wisgwyd gan yr asgellwr Ernie Curtis. Roedd gan y crysau-t a wisgwyd gan dîm Caerdydd yn 1927 fathodynnau gyda’r crib dinas Caerdydd swyddogol gan fod y clwb yn chwarae yn lliwiau plaen y tîm tan 1959. 

 

Dywedodd ŵyr Fred Keenor, Adrian Kingston-Jones: “Roedd fy nhad-cu fel yr oeddwn i'n ei gofio yn Gymro balch. Rwy’n dal i ddweud wrth rai o fy ffrindiau o Abertawe - na fyddai wedi bod yn ddigon i Fred i Ddinas Abertawe fod yn y Brif Gynghrair. Byddai wedi bod eisiau i Ddinas Caerdydd, Sir Casnewydd a Wrecsam fod yno gyda hwy. Byddai’r arddangosfa hon wedi bod yn bwysig iawn iddo. Hon oedd y gêm a stopiodd Gwpan yr FA rhag cael ei galw yn Gwpan Lloegr ac rwy'n gwybod ei fod yn falch iawn am hynny. Rwy’n siŵr hefyd y byddai wedi mwynhau'r ffaith eu bod wedi ennill Cwpan yr FA ar Ddydd St George!” 

 

Darlith

 

Mae'r hanesydd chwaraeon Dr Martin Johnes o Brifysgol Abertawe yn rhoi araith ar yr ymateb i Ddinas Caerdydd yn ennill Cwpan yr FA nos fory am 6pm yn Amgueddfa Stori Caerdydd a ddydd Sul cynhelir diwrnod o hwyl i’r teulu yn yr amgueddfa i ddathlu 90 mlynedd ers y fuddugoliaeth. 

 

Mae’r arddangosfa “O Wembley i Gymru: Dathlu Buddugoliaeth Cwpan yr FA 1927 Dinas Caerdydd” yn Amgueddfa Stori Caerdydd yn yr Hen Lyfrgell ar yr Aes tan 4 Medi. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru