Nofel gyfoes a chignoeth am fywyd yng nghefn gwlad Cymru

18/04/2017

Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd Gwasg Gomer yn dathlu cyhoeddi nofel gan awdures newydd, gynhyrfus yn Neuadd yr Hafod, Gorsgoch ar Fai 5ed.

Mae Dŵr yn yr Afon gan Heiddwen Tomos yn nofel ysgytwol sy’n adrodd stori teulu mewn cymuned wledig yng ngorllewin Cymru.

 

Rhedeg ffarm sy’n troedio ffin fregus rhwng llwyddiant a methiant y mae Morgan a’i fab Rhys – mae’r ddau’n anghytuno’n gyson ac yn dannod i’w gilydd am bwy sy’n feistr ar bwy.

 

Ond beth sydd wrth wraidd y cyfan?

 

Daw llais o’r gorffennol i ddatgelu’r gwead trasig sy’n clymu aelodau’r teulu’n dynn at ei gilydd, a dod â nhw i sefyllfa lle gellid yn hawdd ddatod pob dim yn llwyr…

 

Mae Heiddwen Tomos yn hanu o Gwrtnewydd yn wreiddiol ac mae bellach yn byw yn Mhencarreg ac yn Bennaeth y Gyfadran Celfyddydau Mynegiannol yn Ysgol Bro Teifi yn Llandysul.

 

Daw ei dylanwadau mwyaf o’i phrofiadau fel merch y wlad sy’n byw ym mro ei mebyd a daw ei hysgrifennu o’r profiadau hyn – wedi eu cymysgu â chryn dipyn o ddychymyg!

 

Chwerw a melys

 

Dywedodd Heiddwen Tomos mai’r ysbrydoliaeth fwyaf ar gyfer y nofel oedd “gweld sut mae'r chwerw â'r melys yn perthyn mor agos i'w gilydd. Mae pethe fyddaf yn ymddiried ynddynt, o bryd i'w gilydd, yn dweud celwydd. Mae hynny wrth wraidd sawl un o’r cymeriadau yn y nofel hon.”

 

Derbyniodd y nofel ganmoliaeth gan feirniaid Gwobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau 2016.

 

Dywedodd un o feirniaid y wobr, Jon Gower, “Dyma wledd o afiaith a thafodiaith… dyma awdur sy’n ddiamheuol ddeallus a mentrus.”

 

Ychwanegodd y diweddar Gareth F. Williams, “Nofel am gefn gwlad sydd yma, ac un a’m hatgoffodd ar brydiau o nofelau a straeon cignoeth awduron Americanaidd Southern Gothic, megis Daniel Woodrell, Ron Rash a Bonnie Jo Campbell.”

 

Bydd Heiddwen Tomos hefyd yn cymryd rhan yn y Fedwen Lyfrau yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth ar yr 20fed o Fai. Ewch i www.bedwen.com am fwy o fanylion am y rhaglen lawn.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru