Hyrwyddo cig oen Cymru yn y Dwyrain Canol

24/02/2017

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru yn arwain ymdrechion i ddenu cwsmeriaid newydd i Gig Oen Cymru PGI yn y Dwyrain Canol.

Bydd Hybu Cig Cymru ynghyd â chynrychiolwyr o rai o brif broseswyr cig Cymru yn mynychu’r ffair fasnach Gulfood o Chwefror 26 er mwyn cwrdd â manwerthwyr, mewnforwyr bwyd a pherchnogion bwytai. Hefyd, cynhelir arddangosfa goginio Cig Oen Cymru mewn derbyniad Gŵyl Ddewi yn y Llysgenhadaeth Brydeinig yn Dubai, a bydd HCC hefyd yn rhan o fenter fasnach i Saudi Arabia a arweinir gan Lywodraeth Cymru ym mis Mawrth.

 

“Mae HCC wedi gweithio gyda chwmni archfarchnad yn yr Emiradau Arabaidd Unedig ers peth amser i hyrwyddo Cig Oen Cymru PGI, ond mae cyfleon newydd yn yr ardal,” meddai Rheolwr Marchnata HCC Rhys Llywelyn. “Ry’n ni hefyd yn gweld gwerthiant o Gig Oen Cymru i’r diwydiant arlwyo yn Dubai, lle mae nifer o gogyddion enwog wedi agor bwytai.”

“Er mwyn tyfu’r gwerthiant o gig coch o Gymru yn ardal y Gwlff, bydd HCC yn gweithio gyda chynhyrchwyr a Llywodraeth Cymru ar nifer o fentrau – cwrdd â chwsmeriaid posib yn arddangosfa Gulfood yn Dubai, ac hefyd gweithio i gael mynediad i’r farchnad sylweddol sydd yn Saudi Arabia a gweithio gyda phen-cogyddion i hybu cynnyrch Cymru mewn digwyddiad pwysig ar Fawrth 1 yn y Llysgenhadaeth Brydeinig.”

 

Ers i Gig Oen Cymru ennill mynediad i farchnad yr EAU yn 2006, sicrhawyd caniatad i allforio cig coch o Brydain i Qatar, ac yn fwyaf diweddar Kuwait. Mae gwaith diplomataidd yn parhau i agor marchnad Saudi Arabia.

 

Poblogaidd

 

Mae gan bobl yn ardal y Gwlff gyfradd gymharol uchel o gig yn eu deiet (tua 10% o gyfanswm eu bwyd) ac mae cig oen yn boblogaidd iawn mewn nifer o brydau cynhenid. Mae’r gwledydd hefyd yn ddibynnol iawn ar fewnforion am eu cig, gyda thwristiaeth hefyd yn helpu i yrru cynnydd yn y galw am fwydydd o safon yn Dubai, Abu Dhabi a dinasoedd eraill.

 

“Mae’r rhain yn wledydd addawol ar gyfer tyfu gwerthiant yn y tymor hir,” ychwanegodd Rhys Llywelyn. “Ein amcan yw i dyfu proffil Cig Oen Cymru yn yr EAU, ac i ymchwilio i’r posibiliadau o werthu amrywiaeth o doriadau a phwysau carcasau gwahanol i’r marchnadoedd newydd cyfagos.

 

“Mae yna sialensau yn ddi-os o ran deall gofynion a rheolau mewnforio, ac hefyd i adeiladu perthynas gyda chyflenwyr a manwerthwyr. Ond mae cyfle i hybu ein Cig Oen Cymru PGI ac ry’n ni’n edrych ymlaen at gydweithio gyda Llywodraeth Cymru i helpu’n proseswyr i adeiladu busnes yn yr ardal hon.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru