Dysgu sut i blygu gwrychoedd ym Mhenfro

24/02/2017

Categori: Amaethyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Bu hyfforddeion Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cael ei profi’n ddiweddar mewn sgiliau traddodiadol o blygu gwrychoedd.

Gofynnwyd i'r pum hyfforddai osod tua 100 metr o wrych gydag offer llaw ar safle picnic sydd â golygfeydd ar draws Llyn y Felin i Gastell Caeriw. Roedd yr hyfforddiant yn rhan o brosiect Sgiliau ar Waith, a gaiff ei ariannu gan grant Sgiliau ar gyfer y Dyfodol Cronfa Dreftadaeth y Loteri.

 

Dywedodd Cydlynydd Prosiect Sgiliau ar Waith ar gyfer Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Tom Iggleden: "Roedd hwn yn gyfle gwerthfawr i'r rheini dan hyfforddiant ddysgu sgiliau traddodiadol, tra'n helpu i reoli'r safle picnic poblogaidd hwn.

"Diolch yn fawr i'r ffermwr lleol, Mr Cadogan, am ein galluogi ni i gwblhau'r gwaith yma ac i Richard Hughes a Thîm Wardeiniaid y De am oruchwylio'r gwaith ac am helpu i dacluso'r safle ar ôl i'r gwaith orffen.

"Cafodd y gwrych ei blannu'n wreiddiol gan wirfoddolwyr a oedd yn gweithio gydag Awdurdod y Parc Cenedlaethol tua deng mlynedd yn ôl a bydd y gwaith a gwblhawyd gan y gwirfoddolwyr yn helpu i gadw'r gwrych am flynyddoedd i ddod".

 

Dull traddodiadol

 

Mae plygu gwrychoedd yn ddull traddodiadol o gynnal gwrych i greu ffin ddiogel - yn y gorffennol byddai wedi cael ei ddefnyddio i gadw da byw i mewn neu allan, ond mae hefyd yn ffordd wych o ymestyn oes gwrych.

Drwy dorri planhigion ar y gwaelod a chreu strwythur tebyg i ffens gan ddefnyddio canghennau byw wedi eu plygu, mae'n annog twf newydd ac yn darparu bwyd a lloches i amrywiaeth o bryfed, adar a mamaliaid.

 

Caiff Castell a Melin Heli Caeriw eu rhedeg fel atyniad i ymwelwyr gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol. Am ragor o wybodaeth ewch i Gastell Caeriw.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru