Dim amod iaith i Ganghellor nesaf Aberystwyth

24/02/2017

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Prifysgol Aberystwyth yn edrych i benodi Canghellor newydd o 2018 ymlaen – ond mae ymgyrchwyr yn anhapus na fydd rhaid i’r ymgeisydd lwyddiannus fedru’r Gymraeg.

Y Canghellor presennol yw’r cyn-ddiplomydd, Syr Emyr Jones-Parry, wa ddaeth yn Ganghellor ym Mhrifysgol Aberystwyth yn 2008, ond mae ei ail dymor yn dod i ben yn 2018. 

 

Yn ol grwp Ffrindiau Pantycelyn, nid oes gofynion sgiliau na chymwysterau yn y Gymraeg o fewn y swydd ddisgrifiad dwy ddudalen, a ryddhawyd ar Ddydd Llun 20 Chwefror eleni gan ddilyn penderfyniad ar Ddydd Gwener 17 Chwefror eleni, gyda’ar dyddiad cau ar 3 Mawrth eleni.

 

Dywedodd Hedydd Elias, aelod o’r grŵp Ffrindiau Pantycelyn: “Gyda'r holl materion Cymreig a myfyrwyr cyfrwng Cymraeg sydd yn y brifysgol, credaf ei fod yn hollol warthus nad oes gofyn i'r canghellor nesaf fedru'r Gymraeg, ac mae’n syndod mawr nad yw’r brifysgol wedi cynnwys hyn yn y swydd ddisgrifiad. Yn ogystal â medru siarad y Gymraeg, mae angen i’r Canghellor nesaf fod yn barod i ddefnyddio’r Gymraeg wrth ei g/waith bob dydd, a hefyd barchu’r gymuned Gymraeg. Rydym yn gobeithio mai un o flaenoriaethau’r Canghellor nesaf fydd cadw at yr addewid i ailagor Neuadd Pantycelyn erbyn mis Medi 2019.”

 

Pryder

 

Dywedodd Manon Elin, aelod arall o’r grŵp: “Mae hefyd gennym bryder am y diffyg ymgynghori ynghylch hyn. Mae hon yn swydd uchel iawn o fewn y Brifysgol, ond dyw’r brifysgol ddim wedi ymgynghori gyda myfyrwyr o gwbl ar hyn. Dydy hyn ddim yn seiliau da iawn am arweinyddiaeth a fydd yn para am o leiaf 5 mlynedd.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru