Holi 'Dolig gydag Georgia Ruth Williams

23/12/2016

Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae Georgia Ruth Williams yn artist amlwg yn y Sin Gerddoriaeth, ac mae Georgia sy'n wreiddiol o Aberystwyth yn son wrth Lleol.cymru am ei chynlluniau i sgwennu albwm arall.

Beth oedd uchafbwynt y flwyddyn i chi? ac esboniwch pam? 

 

Priodi yn Nant Gwrtheyrn! A wedyn rhyddhau fy ail albym Fossil Scale

 

Beth oedd isafbwynt y flwyddyn i chi? ac esboniwch pam?

 

Anodd dewis un nadir eleni, heb greu rhestr faith: Brexit, Trump, Leonard Cohen a Bowie yn ein gadael ni.. 

 

Rhowch mewn brawddeg fyr, y flwyddyn 2016. 

 

"Ma'n rhaid bo' nhw'n jocian?"

 

Sut a lle ydych chi’n dathlu’r Nadolig?

 

Eleni, fyddai'n dathlu'r Nadolig yn Aberystwyth efo fy nheulu. Fydda'i wastad yn mwynhau bod yno achos bod gymaint o ffrindiau ysgol yn dod 'nôl. Y traddodiad, fel arfer, ydi mynd i Rummers ar noswyl y Nadolig - fel rhyw fath o 'mass' answyddogol a seciwlar! 

 

Eich anrheg gorau erioed?

 

Haha. Dwi am fod yn ddiplomydd, a dweud "bob un". 

 

Oes ganddoch draddodiad arbennig dros yr Wyl?

 

Oes! Gwrando ar albym The Magic of Christmas gan Nat King Cole (1960). Mae'r holl beth mor epig, efo llinynnau a chorau - ac am ryw reswm annelwig mae e' bellach yn ddefod teulu! 

 

Hoff fwyd a diod dros yr Wyl?

 

Dwi ddim yn byta cig felly mae bob blwyddyn yn syrpreis.. Gwin, yn sicr. Ond mae hynny'n wir trwy gydol y flwyddyn 'fyd! 

 

Unrhyw addunedau blwyddyn newydd?

 

Fydda'i ddim yn eu gwneud nhw fel arfer, ond mae angen gwahaniaethu 2017 o'r flwyddyn hon mewn sawl ffordd. Felly, bod yn weithredol, a cheisio ffeindio ffyrdd o weithredu'n lleol yn y gymuned. A pheidio bod yn gymaint o berffeithydd - achos mae gwneud rhywbeth yn well na gwneud dim byd. 

 

Unrhyw gynlluniau arbennig ar gyfer flwyddyn nesaf?

 

Dwi wrthi'n dechrau sgwennu albym arall, felly gobeithio gallu recordio cyn yr Haf.