Holi 'Dolig gydag Dafydd Hardy

23/12/2016

Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae'r arwerthwr tai llwyddiannus o Fangor, Dafydd Hardy wedi dod i amlygrwydd dros Gymru yn ddiweddar wrth iddo serennu mewn cyfres realaeth, Ar Werth ar S4C, mae Dafydd yn ateb cwestiynau Lleol.cymru

Beth oedd uchafbwynt y flwyddyn i chi? ac esboniwch pam?

 

Mynd efo ffrindiau i’r Euros a gweld Cymru yn curo Rwsia!

 

Beth oedd isafbwynt y flwyddyn i chi? ac esboniwch pam?

 

Referendwm Iwrop a’r Canlyniad. Ond Efallai mae pethau gwell I ddwad yn 2017!

 

Rhowch mewn brawddeg fyr, y flwyddyn 2016.

 

O ran busnes fe roedd 2016 yn well na 2015. Blwyddyn ansicir oherwydd Brexit

 

Sut a lle ydych chi’n dathlu’r Nadolig?

 

Adra fel arfer gyda teulu a parti mawr ar Boxing Day!

 

Eich anrheg gorau erioed?

 

Dim un peth yn sefyll allan ond dwi wedi bod mor lwcus yn fy mywyd busnes a teuluol.

 

Oes ganddoch draddodiad arbennig dros yr Wyl?

 

Ar ddiwrnod naolig fe fyddwn yn goluo cannwyll I gofio am y rhai o’r teulu sydd wedi ein gadael.

 

Hoff fwyd a diod dros yr Wyl?

 

Brechdan Ham a mwstard. Bombay gin a Tonic.

 

Unrhyw addunedau blwyddyn newydd?

 

Gwrando yn fwy astud a siarad llai!

 

Unrhyw gynlliuniau arbennig ar gyfer flwyddyn nesaf?

 

Ehangu y busnes a colli pwysau.