Holi 'Dolig gydag Llŷr Jones

22/12/2016

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

I chwi sy'n anghyfarwydd gyda'r enw Llŷr Jones neu Llŷr Derwydd, mae'n ffermio tir yn Llanfihangel Glyn Myfyr, ger Rhuthun ac ef yw sylfaenydd Cwmni Olew Rapeseed, Blodyn Aur ac mae Lleol.cymru wedi mynd ati i'w holi am ei arferion Nadoligaidd a'i gynlluniau cyffrous ar gyfer 2017.

Beth oedd uchafbwynt y flwyddyn i chi? ac esbonia pam?

 

Genedigaeth fy merch Dwynwen Jones ym mis Mehefin

 

Beth oedd isafbwynt y flwyddyn i chi? ac esbonia pam? 

 

Pan bleidleisiodd Prydain i adael yr Undeb Ewropeaidd. Methu credu fod pobl yn meddwl fod gwleidyddion Brexit yn deud y gwir. ‘Lets give the NHS £350 million a week not the EU’.

 

 

Rhowch mewn brawddeg fyr, y flwyddyn 2016. 

 

2016 fydd y flwyddyn imi pan yn dechrau meddwl na fedr hi ddim mynd dim gwaeth na’r Americaniaid yn pleidleisio Trump fel arweinydd. 

 

Sut a lle ydych chi’n dathlu’r Nadolig?

 

Dathlu Nadolig yn adre yn Derwydd. Bwydo gwartheg yn y bore ac yna helpu’r wraig hefo bwyd. 

 

Eich anrheg gorau erioed? 

 

Bach yn drist ond prynodd y wraig got law gynnes o Seland Newydd a dwi’n gwisgo hi bob dydd i’m gwaith ers tair blynedd (heblaw am wythnos Royal Welsh ar y pedwar diwrnod o haul ‘rydym yn gael yn yr haf). 

 

Oes ganddoch draddodiad arbennig dros yr Wyl? 

 

Cael agor 1 anrheg ar ol hanner nos ar ddiwrnod ‘Dolig

 

Hoff fwyd a diod dros yr Wyl?

 

Tatws rhost wedi coginio olew Blodyn Aur

 

Unrhyw addunedau blwyddyn newydd?

 

Colli pwyse eto! 

 

Unrhyw gynlliuniau arbennig ar gyfer flwyddyn nesaf? 

 

Cynllun arbennig 2017 - Ym mis Ionawr fyddai’n cadw 16,000 o ieir i ddodwy wyau i Tesco felly fydd hi’n flwyddyn brysur ar y fferm.