Holi 'Dolig gydag Dylan Ebenezer

22/12/2016

Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Heddiw, yn y gyfres Holi 'Dolig, mae Lleol.cymru yn holi'r darlledydd a'r sylwebydd pêl-droed, Dylan Ebenezer a oedd wedi profi haf bythgofiadwy yn Ffrainc!

Beth oedd uchafbwynt y flwyddyn i chi? ac esboniwch pam?

 

Dyfalwch! Euro 2016 wrth gwrs. Roedd hi'n fraint cael gweithio yn Ffrainc a chyflwyno'r gemau yn fyw ar S4C - anhygoel.

 

Beth oedd isafbwynt y flwyddyn i chi? ac esboniwch pam?

 

Ceisio ymdopi gyda bywyd bob dydd ar ôl dod gartref o Ffrainc! Roedd treulio dros mis yng nghwmni criw mor gyfeillgar a doniol yn wych - fel un stag do enfawr! Er, roedd hi'n braf gweld y teulu wrth gwrs!

 

Rhowch mewn brawddeg fyr, y flwyddyn 2016.

 

Y flwyddyn fwyaf wallgof erioed o ran digwyddiadau a marwolaethau'r mawrion. Diolch byth am y pêl droed!

 

Sut a lle ydych chi’n dathlu’r Nadolig?

 

Yng Nghaerdydd yn ein cartref newydd. Rydym wedi treulio dros 6 mis yn ceisio symud ac wedi cael trafferthion enfawr rhwng popeth - ond mae'r saga ar ben o'r diwedd.

 

Eich anrheg gorau erioed?

 

Beic BMX - Dirt Burner. Mi o ni tua 10 oed ac yn cofio Dad yn ei wthio mewn i'r tŷ yn Aberystwyth fel tase hi ddoe.

 

Oes ganddoch draddodiad arbennig dros yr Wyl?

 

Na - dim yw dim - ond wastad wedi mwynhau dolig. Ni'n ceisio cwrdd a ffrindiau o Aber sy'n byw yng Nghaerdydd am sesh bob blwyddyn. Yw hynny'n cyfri fel traddodiad?!

 

Hoff fwyd a diod dros yr Wyl?

 

Brechdannau twrci (am rhyw reswm) a Gin gyda Eldeflower...tipyn o gyfuniad.

 

Unrhyw addunedau blwyddyn newydd?

 

Jyst neud llai o bopeth sy'n wael i fi. Wedi llwyddo stopio smygu ers  6 mis erbyn hyn felly ma hynny yn un peth yn llai i boeni amdano.

 

Unrhyw gynlliuniau arbennig ar gyfer flwyddyn nesaf? 

 

Ymlacio mwy a dim cysylltu gyda unrhyw estate agents a chyfreithwyr!