Ffordd newydd yn cael ei hagor yn swyddogol yng Ngheredigion

15/12/2016

Categori: Amgylchedd, Newyddion

Cafodd ffordd gyswllt yr A486 yng Ngheredigion ei agor yn swyddogol gan Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates heddiw.

Wrth agor y ffordd newydd gwerth £50 miliwn, dywedodd Ken Skates “Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu dros £43miliwn o gyllid ar gyfer y ffordd hon dros nifer o flynyddoedd ac mae digwyddiad heddiw yn nodi cwblhau’r gwaith hwnnw.’

 

“Mae’r llwybr yn cynnig cysylltiad allweddol o orllewin Cymru trwy Gaerfyrddin a choridor yr M4 – ac mae bellach o fudd i gymunedau yn Horeb, Croeslan, Ffostrasol, Capel Cynon, Post Bach, Synod Inn a Llandysul. Mae hefyd wedi trawsnewid y cysylltiadau i fusnesau, amaethyddiaeth, cymudwyr a thwristiaid, gan helpu i gefnogi’r economi ranbarthol."

 

Rhan o weledigaeth

 

Ychwanegodd Ken Skates, “Dwi’n benderfynol o ddarparu rhwydwaith drafnidiaeth gynaliadwy sy’n cysylltu cymunedau a busnesau ledled Cymru â swyddi a gwasanaethau.  Mae’r ffordd hon yn rhan o’r weledigaeth honno ac mae’n wych clywed a gweld y gwahaniaeth y mae eisoes yn ei wneud i gynifer.”  

 

Dywedodd y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion: “Dwi’n ddiolchgar iawn am gymorth Llywodraeth Cymru i gwblhau’r prosiect hwn.  Mae trigolion Ceredigion yn dibynnu ar yr  A486 fel cyswllt uniongyrchol â’r M4, ac rwy’n hyderus y bydd y gwaith gwella sylweddol i seilwaith y ffyrdd yn gwella cysylltiadau i fusnesau a thwristiaid er lles economi’r sir.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru