Cyhoeddi'r olaf yng nghyfres Am Dro Rwdlan

14/12/2016

Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd yr olaf yng nghyfres boblogaidd Rwdlan ‘Cyfres am Dro’ yn cael ei gyhoeddi yr wythnos hon.

Dau arall o lyfrau ffeithiol am fyd natur gan awdur cyfres cyfres Rwdlan, Angharad Tomos, yw Y Tywydd a Ddoe a Heddiw. Dyma’r olaf yn y gyfres boblogaidd Cyfres am Dro sy’n rhan o gynllun darllen Darllen mewn Dim ar gyfer y Cyfnod Sylfaen.

 

Dyma’r seithfed a’r wythfed yn y gyfres ddeniadol sy’n cyfuno testun ffeithiol, lluniau’r awdures Angharad Tomos o gymeriadau Gwlad y Rwla a ffotograffau anhygoel o fyd natur.

 

Cyhoeddir mewn cydweithrediad â CBAC.


Yn Y Tywydd mae modd dysgu am y gwahanol fathau o dywydd, am dymheredd, ac effaith y tywydd. Yn Ddoe a Heddiw mae Rwdlan a’r Dewin Dwl yn dysgu am sut oedd bywyd i’w cyn-deidiau ers talwm a sut mae pethau wedi newid o ran technoleg.

 

Ennill ei blwyf


Mae Cyfres Darllen Mewn Dim wedi hen ennill ei blwyf mewn ysgolion ledled Cymru ers blynyddoedd fel adnodd i ddysgu darllen. Maent wedi cael eu monitro gan banel o athrawon profiadol y Cyfnod Sylfaen ac wedi eu treialu mewn ysgolion. Bydd adnoddau digidol i gyd-fynd â’r llyfrau ar wefan Hwb a fydd yn cynnwys gêmau, posau, caneuon a cherddi.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru