Pwy yw'r Bolycs Cymraeg?

10/05/2021

Categori: Hamdden

Mae Bolycs Cymraeg yn dringo allan o’r byd rhithiol yr wythnos hon i gyhoeddi ar brint gasgliad o drydaron bachog a deifiol gan yr awdur anhysbys, ond yr hyn sy’n pigo’r Genedl yw pwy yn union yw’r Bolycs?

Mae yna son mai gyrrwr lori o groesoswallt yw’r awdur dirgel, tra fod eraill yn credu fod Bolycs Cymraeg wedi’i greu fel enaid arallfydol o niwloedd a llynnoedd Eryri. Yn ôl Gwasg Gomer, mae un peth yn sicr na enillodd yr awdur wobr Goffa Daniel Owen yn 1980 ac 1985.

 

I ymuno yn yr hwyl a’r chwilfrydedd, y mae Lleol.cymru am roi’r bleidlais i’r genedl fel ydan ni’n gwneud y dyddiau hyn bob munud, galwch o’n refferendwm, i holi pwy yw’r Bolycs. Y mae yna ambell enw adnabyddus wedi dod i’r fei ar y rhestr fer megis y ffermwr enwog Dai Jones, Llanilar neu’r Ysgrifennydd Gwladol, Alun Cairns. Ewch ati i fwrw eich pleidlais, ac fe fydd hyn y peth pwysicaf yr ydych yn ei wneud yr wythnos hon, dwi’n gaddo! Fe rydym hefyd wedi dethol rhai o drydaron cofiadwy'r Bolycs yn ddiweddar, fel welir rhain isod. 

 

Pwy yw'r Bolycs Cymraeg?

 • A.
  Dai Jones, Llanilar
 • B.
  Margaret Williams
 • C.
  John ac Alun
 • D.
  Elinor Jones
 • E.
  Hillary Clinton
 • F.
  Does gen i ddim ots pwy ydi o neu hi!
 • G.
  Alun Cairns

(Mae'r arolwg barn yma wedi cau)

A
11%

B
5%

C
3%

D
5%

E
5%

F
11%

G
59%
 

 

Rhai o uchafbwyntiau diweddar Bolycs Cymraeg: