Trafod dyfodol y diwydiant llaeth yng nghwmni Michael Eavis

31/10/2016

Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Newyddion

Bu aelodau Undeb Amaethwyr Cymru yn ymweld â fferm sy’n gartref i gwmni llaeth blaenllaw ar drothwy Sioe Laeth Cymru a gynhelir heddiw.

Ymhlith yr ymwelwyr oedd Michael Eavis o fferm Worthy, sy’n fwy adnabyddus fel sylfaenydd a threfnydd Gŵyl Glastonbury. Roedd nifer fawr o aelodau a swyddogion yr Undeb yn bresennol ar fferm Ffosyficer, Boncath, Sir Benfro sy’n cynhyrchu Llaeth Daioni Organic. 

 

Mae syflaenydd Daioni, Laurence Harris wedi bod yn ffermwr llaeth ers dros 40 o flynyddoedd ac ers cymryd awenau fferm Ffosyficer wrth ei dad ym 1970, mae Laurence wedi ymestyn y fferm deuluol o 150 erw i ymhell dros 3,000 erw o dir ffrwythlon.

 

Newidiodd y fferm i gynhyrchu’n organig ym 1999 ac ers hynny, mae Laurence a’r tîm wedi cynyddu’r cynnyrch llaeth a arweiniodd at lansio’r brand Daioni a chyfres o gynhyrchion sy'n cael eu gwerthu yn rhyngwladol.

 

Yn 2008, cafodd llaeth blas Daioni ei allforio dramor am y tro cyntaf a bellach yn cael ei werthu mewn allfeydd ar draws y byd yn ogystal siopau bach a phrif archfarchnadoedd Gwledydd Prydain.Y teulu Harris sy’n berchen y busnes teuluol yn gyfan gwbl bellach ac yn cyflogi oddeutu ugain o bobl leol ac mae’n parhau i fynd o nerth i nerth.

 

Ennill gwobr

 

Enillodd Laurence Harris wobr gwasanaeth neilltuol i ddiwydiant llaeth Cymreig Undeb Amaethwyr /HSBC llynedd, ac wrth siarad yn yr ymweliad fferm, dywedodd: “Rydym i gyd yn hynod o falch cael croesawu Michael Eavis i Ffosyficer.  Dyma unigolyn sydd wedi cynyddu’r fferm laeth, a medrwn ni gyd ddysgu o’i frwdfrydedd a’i rhagwelediad yn denu’r rhai sy’n byw yn y trefi i hyfrydwch Fferm Worthy.  Mae’n hollbwysig ceisio rhoi’r bobl hyn ar ben y ffordd ynghylch y materion sy’n wynebu ffermwyr llaeth ar hyn o bryd.”

 

Dywedodd Dirprwy Lywydd Undeb Amaethwyr Cymru, Brian Thomas wrth y rhai oedd yn bresennol bod “Mae ein diwydiant llaeth wedi dioddef yn ofnadwy oherwydd prisiau isel dros y blynyddoedd diwethaf.  Mae nifer o gynhyrchwyr wedi gweld y siec laeth yn haneru ac yn gorfod delio gyda chytundebau annheg.  Y gwirionedd yw bydd ein cynhyrchwyr llaeth yn gorfod delio gyda phrisiau anwadal yn y dyfodol.’

 

Ychwanegodd, “Tra bod yna ychydig o gynnydd ym mhrisiau wedi digwydd dros y misoedd diwethaf, ac mae’n rhaid croesawu'r rhain, ni fyddwn yn gweld derbyn y pris llawn am sbel eto yn y dyfodol oherwydd yr anghydbwysedd rhwng cyflenwad a galw parhaol byd-eang.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru