Grant gwerth dros £400,000 i ail ddatblygu rhan o Aberystwyth

25/10/2016

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cyngor Tref Aberystwyth wedi derbyn grant gwerth dros £400,000 gan y Loteri i ail ddatblygu rhan o'r dref ger yr afon Rheidol a fydd yn cynnwys parc sglefrio newydd.

Dywedodd y Cynghorydd Mererid Jones, a fu'n rhan o ddatblygu'r cais: “Bydd y grant y Gronfa Loteri Fawr o £439,039 yn cael ei wario ar ddatblygu parc sy'n cynnig rhywbeth i bawb, ac ar gyfer pob maes o Aberystwyth - yn cael eu lleoli yn ganolog i'r dref, Penparcau, Llanbadarn a Trefechan”.

 

Aeth yn ei blaen: “Bydd hwn yn welliannau mawr i gyflwr y parc sglefrio gyda celf ond bydd hefyd yn cynnwys ardal chwarae i blant ifanc, llwybrau troed, seddau a mannau picnic ar gyfer pob oedran mewn ardal estynedig tuag at orsaf yr heddlu a thu hwnt i'r parc sglefrio presennol. Bydd y cynefin naturiol yn cael ei wella gyda choed eu plannu gyda golygfeydd dros yr afon Rheidol. Bydd yn fan amwynder hyfryd ac yn gwella'r fynedfa i Aberystwyth o’r dwyrain”.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru