Cystadleuaeth i ddylunio cerdyn 'Dolig i'r Prif Weinidog

24/10/2016

Categori: Celfyddydau

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones, yn gwahodd plant ysgolion cynradd i fynd ati i ddylunio ei gerdyn Nadolig swyddogol eleni.

Maent yn gofyn i blant ym mlynyddoedd 3 a 4 gyflwyno eu cardiau dwyieithog erbyn dydd Gwener 11 Tachwedd 2016.

 

Bydd y cerdyn buddugol yn cael ei ddewis gan y Prif Weinidog a dyma fydd ei gerdyn Nadolig swyddogol. Bydd y cerdyn yn cael ei anfon i bob rhan o Gymru ac i bedwar ban byd.

 

Fe fydd yr arlunydd buddugol yn cael ei wahodd i'r Senedd i gwrdd â'r Prif Weinidog ac  a fydd yn derbyn copi wedi'i lofnodi o'r cerdyn mewn ffrâm.

 

Arlunwyr ifanc addawol

 

Dywedodd y Prif Weinidog, "Rwy'n galw ar bob arlunydd ifanc addawol yng Nghymru i estyn am eu pensiliau lliw, eu creonau a'u pinnau ffelt i ddylunio fy ngherdyn Nadolig swyddogol."

 

Mae'n edrych yn ymlaen at weld y cardiau, meddai, "Rwy'n edrych ymlaen at weld pob un o gardiau'r plant - byddai gweld yr ymdrechion artistig yn fy rhoi yn hwyl yr ŵyl."

 

Ceir rhagor o fanylion yma

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru