Golygyddion Gwadd Newydd i Tu Chwith

20/03/2014

Categori: Celfyddydau, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Golygyddion gwadd y rhifyn nesaf o tu chwith fydd Elis Dafydd o Drefor a Gruffudd Antur o Lanuwchllyn, sef dau fyfyriwr yn Adran y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor – Elis ar ei drydedd flwyddyn a Gruffudd ar ganol astudio am radd MA. Bydd y rhifyn yn ymddangos yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr fis Awst, a thema’r rhifyn fydd ‘Caeth/Rhydd’.

 

Dywedodd Elis:

 

‘Dwi wrth fy modd fy mod yn cael y cyfle i olygu tu chwith – mae’n gylchgrawn aruthrol o bwysig sy’n rhoi llais i ddoniau ifainc ac i lenorion y dyfodol, ac rydw i’n edrych ymlaen yn arw at gydweithio hefo fy nghyd-olygydd a hefo’r llenorion ifainc hynny. Gobeithiwn y bydd y thema, ‘Caeth/Rhydd’, yn cynnig digon o gyfle i bobl ymateb, ac anogwn bawb i fynd ati i sgwennu a gyrru eu cynhyrchion atom erbyn y dyddiad cau, sef 16 Mai.’

 

Ychwanegodd Gruffudd:

 

‘Mae’r her o olygu’r cylchgrawn yn siŵr o fod yn un sylweddol, yn enwedig gan fod y rhifyn diwethaf o dan olygyddiaeth Llŷr Gwyn Lewis yn un mor afaelgar ac oherwydd nad ydi’r cylchgrawn bellach yn derbyn unrhyw nawdd cyhoeddus. Ein gobaith ydi y bydd y rhifyn hwn yn profi pa mor hanfodol ydi cael cylchgrawn sy’n llwyfan ac yn fagwrfa ar gyfer talentau newydd, a gobeithiwn greu rhifyn a fydd yn gyfuniad deniadol o ddoniau llenyddol ac artistig pobl ifainc Cymru.’

 

Golygyddion cyntaf tu chwith yn 1993 oedd Elin Llwyd Morgan a Simon Brooks, a’u gobaith oedd ‘creu cylchgrawn cyfoes a fyddai’n ceisio cwmpasu’r math o weithgarwch creadigol ac ymdriniaeth lenyddol sydd yn absennol mewn cylchgronau eraill’. Byth ers hynny mae gwaith nifer o enwau mwyaf adnabyddus llenyddiaeth Cymru wedi ymddangos yn y cylchgrawn, gan gynnwys Bethan Gwanas, Catrin Dafydd, Eurig Salisbury, Aneirin Karadog a Hywel Griffiths.

 

CYSWLLT:
tuchwith@googlemail.com
Elis Dafydd: elis.dafydd@btinternet.com 07557005299
Gruffudd Antur: gruffuddantur@hotmail.com 07867874179

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch post@lleol.net