Cofio Trychineb Aberfan

21/10/2016

Categori: Newyddion

Hanner can mlynedd yn ôl i heddiw, ar 21 o Hydref 1966, lladdwyd 116 o blant rhwng saith a deg mlwydd oed a 28 o oedolion pan lithrodd tomen lo i lawr o ben y mynydd a chladdu'r ysgol gynradd a 18 o dai yn Aberfan ger Merthyr Tudful.

Roedd plant Ysgol Gynradd Pantglas newydd orffen eu gwasanaeth boreuol ar fore Gwener ar ddiwrnod ola'r tymor, pan dorrwyd ar yr heddwch gan y domen o wastraff yn rhedeg i lawr ochr y mynydd.

 

Rhoddwyd y bai am y drychineb ar y Bwrdd Glo Cenedlaethol gan dribiwnlys, ac fe'i orchmynwyd i dalu iawndal o £500 am bob plentyn i deuluoedd y meirw.

 

Fe fydd yna funud o dawelwch yn cael ei gynnal am 9.15am heddiw, union hanner can mlynedd i’r funud pan lithrodd y domen dros yr ysgol. Mae’r drychineb yn parhau yn y cof ac fe gofiwn y meirw. 

 

Dyma’r drychineb waethaf yn hanes Cymru, pan gipiwyd bywydau degau o blant ac oedolion mewn afon ddinistriol o wastraff. Mae’r graith ddofn a'r hunllef yn parhau ar gof y bobl a oroesodd, ac yn yr awr dywyll hon, meddyliwn amdanynt.  

 

Mae Lleol.cymru wedi dethol rhai o'r negeseuon ar trydar yn cofio’r trychineb erchyll: