Cymro’n treulio 8 diwrnod yn cerdded adref

17/03/2014

Categori: Newyddion

Mae Andrew Thomas, sy’n wreiddiol o bentref Capel Dewi yn Sir Gaerfyrddin, yn gobeithio cerdded dros 200 o filltiroedd o Lundain yn ôl i’w gartref enedigol yng Nghaerfyrddin.

 

Meddyliodd Andrew, syn gweithio fel arlunydd yn Llundain, am y syniad sawl blwyddyn yn ôl a dywedodd ‘Mae hi’n bryd i mi wireddu’r syniad a cherdded yn ol adref unwaith eto’.

 

Dywedodd ‘Pan oni’n ifanc, ro’n i arfer mynd mas gyda fy ffrindiau yng Nghaerfyrddin, ond yn lle cael tacsi nôl o’r dref ro’n i’n cerdded tua 5 milltir yn ôl i Gapel Dewi lle ro’n i’n byw.’

 

Bydd yn dechrau ar ei daith 200 milltir ar Ebrill 9fed a bydd yn cymryd 8 dydd iddo gerdded yr holl ffordd adref.

 

Dywedodd ‘Bydd yn her a hanner, ond dw i wedi bod yn ymarfer dros y chwe mis diwethaf ac yn edrych ymlaen nawr i fynd ati i wynebu’r her.’

 

Fe fydd yn codi arian tuag at Elusen Canolfan Maggies sydd yn agos i’w galon ac mae’n gobeithio codi dros £1000.

 

Gallwch gyfrannu at yr achos yma: Just Giving."

 

Andrew Thomas Map Cerdded Adref


Andrew Thomas Cerdded Adref

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch post@lleol.net