Elusen iechyd yn croesawu staff newydd

14/10/2016

Categori: Iechyd, Newyddion

Mae Elusennau Iechyd Hywel Dda yn croesawu tri aelod newydd o staff i’r tîm er mwyn cefnogi datblygiad yr elusen.

Mae’r elusen sy’n anelu at wneud gwahaniaeth i ofal iechyd lleol a ddarperir gan Fwrdd Prifysgol Hywel Dda, erbyn hyn yn cyflogi Swyddog Codi Arian ym mhob un o’r siroedd a wasanaethir sef Ceredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro, yn ogystal â Swyddog Cyfathrebu sy’n gweithio dros y dair Sir gyda Phennaeth yr Elusen. 

 

Mae Elusennau Iechyd Hywel Dda yn elusen gofrestredig sy’n cefnogi cleifion, staff a gwasanaethau o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

 

Mae’r elusen yn defnyddio rhoddion a dderbynnir wrth gleifion, eu teuluoedd a’r gymuned er mwyn darparu gwasanaethau sydd uwchlaw yr hyn gall y GIG eu ddarparu. Gall hyn olygu prynu offer meddygol o’r radd flaenaf, gwella amgylchedd ysbytai neu buddsoddi mewn staff i sicrhau eu bod wedi hyfforddi gyda’r technegau diweddaraf. 

 

Cyfnod cyffrous

 

Dywedodd Pennaeth Elusennau Iechyd Hywel Dda, Nicola Llewelyn, “Mae’n gyfnod cyffrous iawn i’r elusen ac rydym yn hyderus y bydd y tîm newydd yn ein cynorthwyo i ddatblygu a symud ymlaen gan godi ymwybyddiaeth a chreu incwm fydd yn ein galluogi i gefnogi’r Bwrdd Iechyd i ddarparu’r lefel uchaf o ofal iechyd lleol. Rydym wrth ein bodd i groesawu aelodau staff newydd, gyda phrofiad helaeth er mwyn ein galluogi i symud mlaen. Mae gennym aelodau o staff bellach ym mhob un o’n siroedd a bydd hyn yn ein galluogi i gynnig cefnogaeth i staff sy’n awyddus i genfnogi’r elusen.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru