Gŵyl Llên Plant Caerdydd – Llai na Mis i Fynd

17/03/2014

Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth

Mae Gŵyl Llên Plant Caerdydd â’i anifeiliaid bach direidus, Mwnci, Pelican, Udfil, Racŵn a Llew yn dychwelyd eto i’r brifddinas mewn llai na mis.

 

I blant, bydd Eurig Salisbury yn arwain taith i blant anturus o amgylch Castell Caerdydd, a Bardd Plant Cymru, Aneirin Karadog yn eich dysgu sut i odli a rapio am bob math o bethau. Bydd Caryl Parry Jones yn adrodd straeon Tŷ Pen, a Ceri Elen yn darllen straeon i blant bach. Dewch i gwrdd â Dewi Pws a’i gitâr i ymuno â’i ddwli, neu dewch i greu straeon stribed yng nghwmni arlunydd logo a chymeriadau’r ŵyl, Huw Aaron. Bydd Daniel Glyn yn arwain sesiwn jôcs yn arbennig i blant call a'u rhieni plentynnaidd, a bydd Casia Wiliam yn mynd â chi am awr o antur gyda môr ladron.

 

I oedolion, bydd Siwan Rosser yn trafod llên plant a Theulu Bach Nant Oer, a bydd cyfle i gwrdd â’r golygydd Barry Cunningham a arwyddodd gytundeb ag awdur newydd o’r enw J.K.Rowling un tro. Bydd trafodaeth ar ysgrifennu ffuglen i bobl ifainc, yn ogystal â sut i blesio golygyddion a chael eich gwaith wedi ei gyhoeddi.

 

I archebu tocynnau neu am fwy o wybodaeth ynglŷn â'r rhaglen llawn yn cynnwys sesiynau gan awdur The War Horse, Michael Morpugo neu awdur cyfres Horrid Henry, Francesca Simon ewch i wefan yr ŵyl. 

 

8-13 Ebrill 2014
www.gwylllenplantcaerdydd.com

 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch post@lleol.net