Agor bandstand newydd Aberystwyth

13/10/2016

Categori: Amgylchedd, Cerddoriaeth

Daeth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant Carl Sargeant, i agor yn swyddogol bandstand newydd gwerth 1.2 miliwn yn Aberystwyth.

Cafodd adeilad yr hen fandstand y tu mewn i’r wal allanol wreiddiol ei ddymchwel y llynedd yn dilyn difrod mewn storm ym 2014.  

 

Wedi ei adeiladu mewn steil ‘art deco’ yn 1935 ac wedi ei ddiweddaru yn achlysurol yn ystod yr 1960’au, 70’au ac 80’au, gwasanaethwyd Aberystwyth yn dda gan yr hen fandstand, gan ddod yn ganolbwynt ar gyfer y gymuned wrth gynnal perfformiadau cerddorol, dawnsiau a digwyddiadau eraill. Bydd y cyfleusterau modern a gynigir gan y bandstand newydd, sydd wedi ei gynllunio gan benseiri mewnol y Cyngor, yn caniatau’r traddodiad hwn i barhau a’i ddatblygu ar gyfer y gymuned yn Aberystwyth.

 

Dyluniad cyfoes sydd i’r bandstand gyda’r tu blaen yn wydr er mwyn croesawu ymwelwyr i’r adeilad a gofod berfformio aml-bwrpas y tu mewn gydag unedau mewnol hyblyg y gellid eu haddasu at ddibenion gwahanol. Ceir to sinc amlwg crwn ar ddwy lefel gyda ffenestri â fframiau o alwminiwm cryf. Mae waliau ceudod newydd wedi’u hinswleiddio â blociau o glai gydag arwyneb sgleiniog yn amgylchynu’r adeilad, gyda goleuadau allyrru deuod sy’n tynnu sylw at siâp crwn y to.

 

Ceir ffenestri llithro yn y cefn sy’n wynebu’r môr ac sy’n cynnig golygfeydd panoramig o Fae Ceredigion. Pan fydd y ffenestri a’r drysau llithro yn y tu blaen ar agor, trawsnewidir y gofod yn fandstand traddodiadol gydag ochrau agored, gan felly ganiatáu i bobl ar y traeth a’r promenâd allu fwynhau perfformiadau cerddorol.

 

Cartref cyfoes i ofod perfformio

 

Dywedodd y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion: “Rwy’n ddiolchgar i Lywodraeth Cymru am eu cefnogaeth yn ariannu’r prosiect yma trwy Rhaglen Adfywio Aberystwyth. Mae cynllun y bandstand newydd yn gweddu’n dda iawn i dreflun Aberystwyth, ac yn gartref i ofod perfformio cyfoes sydd yn barod i barhau i ddarparu profiadau sy’n cyfoethogi ar gyfer twristiaid a phobl lleol fel eu gilydd.”

 

Dywedodd Carl Sargeant AM, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant: “Rwyf yn hapus iawn i nodi agoriad swyddogol Bandstand Aberystwyth. Bues i yma ddwywaith yn 2014 yn dilyn y stormydd ym mis Ionawr. Fe wnaeth y stormydd hynny ddifrodi’r Promenâd a gwneud y penawdau ar draws y byd. Mae’n wych dychwelyd i ddigwyddiad sydd mor bositif ac i nodi dycnwch y gymuned."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru