Chwe gwesty o Gymru yn dod i'r brig led-led Prydain

19/08/2016

Categori: Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae rhestr ddiweddar prif westywyr Prydain o'r 100 gwesty gorau yn cynnwys chwe gwesty o Gymru.

Y gwestai a restrwyd oedd Neuadd Ynyshir ger Machynlleth a ddaeth yn ail westy bach gorau ym Mhrydain, Neuadd Bodysgallen yn Ynys Mon; y Celtic Manor yng Nghasnewydd; yr Harbourmaster yn Aberaeron; Llangoed Hall ger Llanfair ym Muallt a The Grove, Narberth.

 

Mae cael chwe gwesty ar y rhestr fawreddog hon yn dangos safon y gwestai yng Nghymru - yn enwedig gan fod gan Gymru mwy o westai wedi'u rhestru na'r Alban, Dyfnaint a Chernyw. 

 

Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: "Mae'r ffaith fod hon yn wobr annibynnol y mae prif westywyr y DU yn pleidleisio ar ei gyfer ac yna brif arbenigwyr gwestai a newyddiadurwyr yn ei wirio wedi hynny, yn pwysleisio ansawdd y gwestai yng Nghymru. Mae'n fraint i'r gwestywyr hyn gael eu cydnabod gan eu cyfoedion.

 

"Rwyf hefyd yn falch i weld bod Llywodraeth Cymru wedi helpu i gefnogi'r gwestai a restrwyd drwy raglenni buddsoddi cyfalaf a'u bod wedi gwella eu proffil gyda newyddiaduron sy'n ymweld â'r busnesau. Mae bod ar y rhestr hon yn wobr go iawn am waith caled ac ymrwymiad y perchnogion a'u staff. 

 

"Rwy'n dymuno'n dda i'r holl fusnesau yn y dyfodol ac rwy'n gobeithio y bydd y dynodiad hwn yn arwain at fwy o gydnabyddiaeth.”

 

Cydnabyddiaeth fawr

 

Dywedodd Justin Baird Murray, Cadeirydd Cymdeithas Lletygarwch Prydain, Cymru, sy'n cynrychioli gwestai a bwytai yng Nghymru, "Rwy'n llongyfarch ein haelodau a'n cydweithwyr sydd wedi llwyddo i fod ar y rhestr. Mae hyn yn gydnabyddiaeth fawr o ymdrechion y prif westywyr i ail-fuddsoddi ac adnewyddu gwestai o safon uchel er mwyn parhau ar frig y sector cystadleuol hwn ym Mhrydain."

 

"Mae'n dangos cryfderau mawr y diwydiant gwestai a chroeso yng Nghymru ac o fuddsoddiad preifat cryf ar y cyd â chefnogaeth effeithiol gan Lywodraeth Cymru."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru