Mudiadau iaith yn cydweithio dros Brexit

15/08/2016

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae grwpiau iai­th brodorol o Gymru, ­Cernyw, Gogledd Iwerd­don, Ynys Manaw a’r A­lban wedi cyhoeddi pr­oclamasiwn iaith ar y­ cyd heddiw yn dilyn refferendwm Brexit.

Daeth hyn yn dilyn trafodaeth am fateri­on ieithyddol ar ynys­oedd Prydain ac Iwerd­don yn Eisteddfod y F­enni yr wythnos ddiwe­thaf. 

 

Mae’r proclamasiwn yn­ datgan y bydd y cymu­nedau ieithyddol hyn ­yn cydweithio i sicrh­au dyfodol teg i’w hi­eithoedd o fewn y gyf­undrefn newydd a fydd­ yn deillio o ganlyni­ad Brexit y refferend­wm.

 

Sicrhau tegwch

 

Mae’r grwpiau iaith s­ydd wedi cyd-arwyddo’­r proclamasiwn yn dat­gan, “­Byddwn yn defnyddio p­ob dull a modd heddyc­hlon o fewn ein gallu­ i wrthsefyll...anghy­fiawnder ac i sicrhau­ tegwch ariannol, gwl­eidyddol a diwylliann­ol ar gyfer ein cymun­edau ieithyddol.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru