Trydydd pont dros y Fenai?

11/08/2016

Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe all y gwaith o adeiladu pont newydd i gerbydau ar draws y Fenai ddechrau erbyn 2021 gyda Llywodraeth Cymru wedi cyflogi arbenigwyr i edrych ar y syniad o drydydd pont i gysylltu Ynys Môn

Bydd gwahanol ffyrdd o ariannu'r cynllun hefyd yn cael eu hystyried, er nad oes cyfanswm wedi ei osod ar gost y gwaith eto.

 

Ar hyn o bryd, mae dwy bont yn croesi'r Fenai, gyda Phont y Borth a adeiladwyd gan y pensaer Thomas Telford yn 1826 fel rhan o ffordd yr A5 a Phont Britannia a gafodd ei hagor yn 1850 i gludo trenau.

 

Ond yn dilyn tan ar y bont yn 1960au, fe ail adeiladwyd Pont Brittannia ac fe ychwanegwyd lefel arall i gludo cerbydau. 

 

Tagfeydd

 

Mae'r syniad o adeiladu trydydd pont dros y Fenai wedi bod yn ffrytian ers rhai blynyddoedd er mwyn lleihau'r tagfeydd ar y ddwy bont bresennol, sy’n broblem gyson yn ystod oriau brig. 

 

Yn ôl Llywodraeth Cymru, mae’r Ysgrifennydd Economi Ken Skates wedi cytuno i benodi ymgynghorwyr technegol i ddatblygu cynllun y trydydd croesiad. 

 

Ydych chi eisiau trydydd pont?

(Mae'r arolwg barn yma wedi cau)