Edrych yn ôl ar 'Steddfod Y Fenni

Llun gan Geraint Brython

Yr oedd yn eisteddfod i’w chofio yn Y Fenni eleni a daeth y torfeydd yn ei miloedd i brydferthwch Sir Fynwy gan fwynhau adloniant o bob math.

Fe fydd hon yn cael ei chofio fel yr eisteddfod ble ddaeth y cyflwynydd teledu, Aneirin Karadog i’r brig i guro’r Gadair ac Elinor Gwynn yn cipio’r Goron.

 

Profwyd noson tra gwahanol yn y Pafiliwn ar y nos Iau ac i lawer dyma oedd uchafbwynt y Brifwyl eleni wrth i’r Sin Roc Gymraeg feddiannu’r Pafiliwn am y noson. Cafodd y gynulleidfa eu gwefreiddio gan fandiau cyfoes fel y Candelas, Sŵnami a’r Ods gyda chymorth y Gerddorfa Bop Cymraeg dan arweiniad Owain Llwyd.  

 

Yr oedd eleni yn arwyddocaol hefyd fel Prifwyl gyntaf y pafiliwn newydd, gyda’r selogion yn gytun fod yr adnoddau newydd wedi plesio’n fawr.   

 

Roedd y croeso wedi bod yn gynnes yn Y Fenni wrth i’r eisteddfodwyr fwynhau’r awyrgylch hamddenol yn y dref ddeniadol. Dyma oedd y tro cyntaf i'r Eisteddfod ymweld a'r Sir ers 103 o flynyddoedd. Yr oedd y ffigyrau mynychu hefyd wedi bod yn dda gyda’r dydd Sadwrn olaf wedi denu’r dorf fwyaf i’r Maes ers 2006. 

 

Ac felly ymlaen i Ynys Môn y flwyddyn nesaf. Edrychwn ymlaen i’ch gweld yno. 

 

Cyn ffarwelio gyda Sir Fynwy, dyma gip ar rai o uchafbwyntiau’r wythnos trwy Trydar: