Cyhoeddi enwau Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr 2014

04/02/2014

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth

Dydd Gwener 20 – Dydd Sul 22 Mehefin 2014 

 

Parc a Chastell Dinefwr, Llandeilo, Sir Gaerfyrddinwww.gwyllenyddiaethdinefwr.co.uk

 

“Gweld y nefoedd yw Gŵyl Dinefwr!” - Ceri Wyn Jones

 

Mae Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr yn dychwelyd yr haf hwn i safle trawiadol Parc a Chastell Dinefwr yng nghalon cefn gwlad Sir Gâr, yn un dathliad mawr o greadigrwydd geiriau, cerddoriaeth a’r tirwedd trawiadol.

 

Mae’r ŵyl dridiau ddwyieithog hon yn dychwelyd gyda rhaglen amrywiol o awduron cenedlaethol a rhyngwladol, beirdd arobryn a thalentau newydd o’r byd llenyddol Cymraeg a Saesneg. Bydd yno hefyd gomedi, cerddoriaeth, celf, cabaret, sinema, teithiau cerdded a digon o weithgareddau creadigol i blant.

 

Ymysg yr enwau cyntaf i’w cyhoeddi, y mae: y gantores Gymreig Charlotte Church; y DJ Radio 1 a Radio Cymru Huw Stephens; y comedïwr Bridget Christie; y cyflwynydd radio Beti George; y mynyddwr a’r anturiaethwr Eric Jones; yr awdur a’r bardd Owen Sheers; yr arbenigwr hanes Rhys Mwyn; Bardd Cenedlaethol Cymru, Gillian Clarke; Bardd Plant Cymru, Aneirin Karadog a’r bardd-nofelydd Prydeinig ac awdur i blant, Helen Dunmore.

 

Trefnydd cerddoriaeth y penwythnos yw John Rostron SŴN, y dyn a ddaeth â The Staves, Georgia Ruth a Gruff Rhys i Ddinefwr yn 2012. Mae’r rhaglen gerddoriaeth lawn ar gyfer yr ŵyl eto i’w chyhoeddi, ond ymysg yr enwau cynnar sydd wedi eu cadarnhau, y mae’r ddeuawd pop hudolus lleol,Trwbador, the Alex Dingley Band a’r band gwerin amgen o ogledd Cymru, Plu.

 

Mae Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr yn ymfalchïo yn y ffaith mai digwyddiad ar gyfer y teulu cyfan ydyw. Felly bydd digonedd o adloniant trwy gydol y penwythnos ar gyfer plant, gan gynnwys yr ardderchogWimpy Kid Show lle bydd y gwesteiwr Alastair Watson yn dod â llyfrau plant llwyddiannus Jeff Kinney yn fyw. Mae’r ŵyl hefyd yn croesawu Nicola Davies, cyn-gyflwynydd y Really Wild Show acAngharad Tomos a Mair Tomos Ifans a fydd yn eich tywys i Wlad y Rwla.

 

Dywedodd Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru: “Rydym ni’n lwcus iawn i gael defnyddio lle mor brydferth i gynnal ein gŵyl. Mae’r golygfeydd godidog a’r hanes diwylliannol sy’n amgylchynu’r hen safle fel niwl yn creu awyrgylch hudol iawn, lle gall pethau anhygoel ddigwydd. Gydag enwau newydd yn cael eu cyhoeddi bob wythnos mae’r rhaglen yn mynd yn well a gwell: allwn ni ddim aros tan fis Mehefin.”

 

Cynhelir digwyddiadau’r ŵyl yn Nhŷ Newton, adeilad trawiadol o’r 17eg ganrif sy’n eiddo i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ac mewn pebyll mawr ar dir y Parc, cartref y Gwartheg Gwynion enwog. Eleni, bydd y Castell hynafol, sydd i’w ganfod ar waelod llwybr pryferth drwy’r goedwig, yn lwyfan i berfformiadau sydd wedi’u comisiynu’n arbennig ar gyfer y lleoliad chwedlonol hwn.

 

Mae Parc a Chastell Dinefwr wedi’i leoli ar gyrion Llandeilo, Sir Gaerfyrddin. Bydd yno safle gwersylla wedi’i amgylchynu gan goed a golygfeydd godidog, gam a naid o safle’r ŵyl. Bydd yno hefyd amrywiaeth o stondinau bwyd yn gwerthu cynnyrch lleol.

 

I gael blas ar yr ŵyl gyntaf a gynhaliwyd yn 2012, ewch i gael cip ar rai o’r uchafbwyntiau mewn fideo yma: www.dinefwrliteraturefestival.co.uk/cy/looking-back

 

Tocynnau

 

Gallwch brynu tocyn penwythnos neu docyn diwrnod i’r ŵyl.

 

Mae tocynnau Penwythnos i Oedolion yn costio £45 ar gyfer archebion Cyntaf i’r Felin a Thrigolion Lleol (tocynnau Cyntaf i’r Felin nawr ar werth) sy’n cynnwys mynediad i bob un o ddigwyddiadau’r ŵyl. Ar ôl 1 Mawrth, bydd pris tocynnau Penwythnos i Oedolion yn £65, gyda gostyngiad i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cadw a Llenyddiaeth Cymru. Pris tocynnau Diwrnod i Oedolion yw £25; mynediad i blant o dan 5 am ddim, a pris tocynnau penwythnos a diwrnod i blant rhwng 6-16 oed yw £10 a £5 yn eu trefn. Mae tocynnau gwersylla’n ychwanegol: £20 i bob pabell ar gyfer uchafswm o bedwar person yn rhannu a £30 i gerbydau gwersylla; (£10 ac £20 i’r Cyntaf i’r Felin a Thrigolion Lleol). Ewch i’r wefan i weld codau post lleol perthnasol.

 

Trefnir Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr gan Llenyddiaeth Cymru mewn partneriaeth â’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cadw a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ac fe’i cefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

 

Er mwyn derbyn rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru: 029 2047 2277 / post@llenyddiaethcymru.org

 

Cadwch lygaid barcud ar wefan Gŵyl Llenyddiaeth Dinefwr a chyfrif Twitter @GwylLenDinefwr am gyhoeddiadau pellach.

 

Ffynhonnell: Llenyddiaeth Cymru

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch post@lleol.net