Y Ffermwyr Ifanc yn cystadlu yn y Sioe Fawr

18/07/2016

Categori: Newyddion

Teithiodd aelodau Clybiau Ffermwyr Ifanc o bob rhan i gymryd rhan mewn cystadlaethau ar ddiwrnod cyntaf y sioe o dan thema ‘Trwy’r Degawdau’ yn Sioe Frenhinol Cymru 2016.

Cafwyd diwrnod llawn o weithgareddau gyda chystadlaethau yn amrywio o gneifio i gystadleuaeth cerddoriaeth,  “Rydym wedi cael diwrnod llawn hwyl yma, gan wneud yr holl waith galed o flaen llaw yn werth chweil,” dywedodd Vicky Hope, Cadeirydd CFfI Cymru. “Mae’r aelodau or 12 Sir wedi crynhoi yma heddiw i dangos eu talentau amrywiol ac edrychaf ymlaen at weld mwy o’u gwaith dros y dyddiau nesaf.”

 

Ar y dydd Sul cyn y sioe cododd y siroedd eu harddangosfeydd ffederasiwn oedd hefyd yn darlunio'r thema Trwy’r Degawdau. Roedd pob un o'r deuddeg Sir yn cael eu cynrychioli yn y gystadleuaeth hon a noddwyd gan NFU Cymru.

 

Y gystadleuaeth gyntaf i gael ei chynnal yn Ganolfan Clwb Ffermwyr Ifanc ar fore dydd Llun oedd y gystadleuaeth Gosod Blodau. Gofynnwyd i'r aelodau baratoi gosodiad ar gyfer Arddangosfa Bwrdd Pen-blwydd.  Cafwyd cystadlaethau cneifio hefyd a brofodd yn boblogaidd. 

 

 

Cystadleuaeth Top of the Pops

 

Ar lwyfan y Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru cynhaliwyd y cystadleuaeth Top of the Pops. Roedd gan y Siroedd cyfle i gael Unigolyn a Grwp i’w chynrychioli ac fe cawsom amrhywiaeth enang o pherfformaiadau. Cafwyd y cynunlleidfa ei phlesio gan y chystadleuwyr wrth iddynt perfformio caneuon o amrhyw o wahanol degawdau.

 

Yn cymryd rhan yn y babell y Ffermwyr Ifanc oedd y gystadleuaeth creu pecyn cinio. Roedd hon yn gystadleuaeth tîm lle roedd rhaid i’r aelodau baratoi pecyn o 5 eitem ar gyfer cinio dathlu'r Mudiad.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru