Lansio nofel am lofruddiaeth yn Nant Gwrtheyrn

18/07/2016

Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Lleolir nofel dditectif wreiddiol am ddirgelwch llofruddiaeth a gyhoeddir yr wythnos hon mewn un o leoliadau mwyaf eiconig Cymru, Nant Gwrtheyrn.

Lleolir Y Nant gan Bet Jones yn Nantgwrtheyrn ger Pwllheli, cartref poblogaidd i gyrsiau dysgu Cymraeg.

 

Digon brith yw’r saith cymeriad sy’n treulio’r penwythnos yn Nant Gwrtheyrn. Gloywi eu Cymraeg yw’r bwriad ond mae lladd ar feddwl un. Mae unrhyw obaith o ddianc yn diflannu pan ddaw storm o eira mawr i gau’r Gamffordd a charcharu’r criw gyda’r llofrudd.

 

Mae gan bawb ei gyfrinach, pawb â rheswm i ladd a phawb o dan amheuaeth. "Gan fy mod yn enedigol o Drefor roedd dewis lleoli’r stori yn Nant Gwrtheyrn yn un naturiol iawn," eglurodd Bet.

 

"Lleoliad cymharol anghysbell ar waelod allt serth yw’r Nant a gyda derbyniad radio, teledu a ffôn gwan yno mae teimlad o fod yn ddigyswllt â’r byd tu allan.’ ychwanegodd Bet, "Digon hawdd fyddai dychmygu pobl yn cael eu cau i mewn yno petasai eira mawr."

 

Mwynhau nofel ditectif

 

Wrth drafod ei phenderfyniad i droi at ysgrifennu nofel dditectif meddai Bet, "Mae’n rhaid i mi gyfaddef fy mod yn mwynhau darllen nofelau ditectif a gwylio cyfresi gydag elfen whodunnit ynddynt," meddai hi, "Bûm yn meddwl lawer gwaith am sefyllfa lle gallasai criw o bobl fod yn gaeth ble mae llofruddiaeth yn cymryd lle yn null rai o storïau Agatha Christie."

 

Cafodd y nofel ganmoliaeth eisoes gan yr awdur nofelau ditectif poblogaidd, Geraint Evans, a’i disgrifiodd fel "Nofel dditectif glasurol â digon o droeon."

 

Ganed Bet Jones ym mhentref Trefor ond mae bellach yn byw yn y Bontnewydd ger Caernarfon. Enillodd Wobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych 2013 am ei nofel Craciau. Cyhoeddodd dair nofel arall, sef Beti Bwt, Gadael Lennon a Cyfrinach Craig yr Wylan.

 

Bydd Y Nant yn cael ei lansio ar nos Fercher y 27ain o Orffennaf ym Mhalas Print, Caernarfon am 7.30pm.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru