Cofio’r milwyr a gollwyd ym Mrwydr Coed Mametz

22/06/2016

Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

I nodi canrif ers Brwydr Coed Mametz yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, bydd gwasanaeth a Gardd Goffa’r Rhyfel Mawr yn cael ei agor yng Nghaernarfon fis Gorffennaf i dalu teyrnged i’r 4,000 o Gymry a gollwyd neu anafwyd yn ystod y frwydr.

Roedd Brwydr Coed Mametz yn rhan o frwydr Gyntaf y Somme yn Ffrainc, a gynhaliwyd rhwng 7 a 12 Gorffennaf 1916. Fel rhan o’r gweithgareddau i nodi can mlynedd ers y frwydr, cynhelir gwasanaeth trwy wahoddiad yn unig yn Eglwys Garsiwn y Santes Fair, Caernarfon ar ddydd Iau, 7 Gorffennaf i goffau Brwydr Coed Mametz a’r rhai a fu farw neu a gafodd eu hanafu yno.

 

Agoriad swyddogol

 

Dilynir y gwasanaeth gan Agoriad Swyddogol Gardd Goffa'r Rhyfel Mawr yng Nghastell Caernarfon am 12pm ar 7 Gorffennaf. Cynhelir gweithgareddau eraill fel rhan o Agoriad y Gardd Goffa yn y Castell hefyd. Bydd Amgueddfa’r Ffiwsilwyr Cymreig yn gwahodd plant ysgol i gymryd rhan mewn gweithgareddau Cofio’r Rhyfel Mawr. Bydd Côr Rygbi Gogledd Cymru a Band y Signalau Brenhinol yn cymryd rhan yn y Gwasanaeth ac yn Agoriad Swyddogol yr Ardd Goffa.

 

Bydd y digwyddiad yng Nghastell Caernarfon yn agored i'r cyhoedd ar y pris mynediad arferol.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru