Lansio ymgyrch MWD

21/06/2016

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Mudiad Meithrin yn lansio ymgyrch godi arian newydd sbon o’r enw MWDI40 sy’n gosod her i rannu eu wynebau mwd gyda ni trwy’r gwefannau cymdeithasol gan ddefnyddio #Mwdiad, fel modd i godi arian i'r Mudiad a dathlu Diwrnod Cenedlaethol Mwd.

Dywedodd Gwenllian Lansdown Davies, "Gwyddom bellach fod mwd yn chwarae rôl bwysig iawn yn natblygiad plant bach drwy ddatblygiad ceginau mwd i strwythur chwarae y Cyfnod Sylfaen. Lansiwyd diwrnod Diwrnod Cenedlaethol Mwd yn 2008 gyda’r nod o annog plant i ddathlu natur, yr awyr agored a mwynhau bod yn fwdlyd."

 

Ychwanegodd, "Roeddem yn awyddus felly i greu digwyddiad fyddai’n dathlu’r nod honno ac yn codi arian yn yr un modd".

 

Tynnu hunlun

 

Y cyfan sydd angen i unrhyw un sydd am gymryd rhan yn yr ymgyrch ei wneud yw rhoi pecyn mwd (mud facemask) ar eich wyneb, tynnu hunlun (selfie), ei rannu gyda Mudiad Meithrin ar Facebook neu Twitter ac yna anfon neges destun i 70070 yn dweud MWDI40 £5 (sef Mwdi40 mewn caps nid Mwd140) i roi rhodd. Rydym hefyd yn gofyn i bawb enwebu 2 berson arall i gymryd rhan er mwyn annog cymaint o bobl â phosib i fod yn rhan o wythnos #MWDI40.

 

Bydd y Mudiad yn defnyddio hyd at £500 o’r arian a godir i ariannu ceginau mwd/offer garddio i’n cylchoedd meithrin.